Het jaar van het asbest

Door: Marc Verboom | Op: 17/12/2006

Eternit opnieuw volop in de belangstelling wegens asbest. BBTK en AC eisen de strikte toepassing van het nieuwe KB inzake asbestverwijdering.

Wie asbest zegt denkt meteen aan Eternit ... De vierdelige Knack-reeks over asbest in juni van dit jaar bracht de problematiek van deze "kankerverwekkende sluipmoordenaar" opnieuw volop in de belangstelling. De discussie ging expliciet over de vraag wanneer juist het verband gelegd werd tussen asbest en de specifieke vormen van asbestkanker en mesothelioom. Was het nu in de jaren '50, '60 of '70? Had de bedrijfsleiding toen reeds voldoende maatregelen kunnen nemen ter bescherming van de werknemers? Of heeft ze via lobbywerk zo veel mogelijk het levensgevaarlijke karakter van asbest trachten te minimaliseren en een sluitende wetgeving proberen tegen te houden? Deze discussie willen we hier niet voeren. We kunnen slechts vaststellen dat in België vanaf 1 oktober 1998 het verbod op het produceren en verhandelen van asbestproducten werd ingevoerd (in de Europese Unie vanaf 2005). Ondertussen zijn er reeds vele asbestslachtoffers gevallen en zal het aantal de volgendde jaren nog sterk toenemen aangezien de dodelijke kanker pas na gemiddeld 40 jaar optreedt.

Op de voormalige asbestproducenten rust dus een verpletterende verantwoordelijkheid, naar de werknemers, de omwonenden, het milieu en de bevolking in het algemeen.

Waar het nu om draait is de toepassing van het KB van maart 2006. Dit nieuwe KB legt veiligheidsvoorschriften en procedures vast bij de afbraak van asbesthoudende materialen. In een fabriek waar men tientallen jaren asbesthoudende producten heeft gemaakt zit nog heel wat asbest dat bij noodzakelijke sanerings- en onderhoudswerken kan vrijkomen. Na 6 maanden discussie over de concrete toepassing van dit KB is er nog steeds geen akkoord. De Algemene Centrale en BBTK namen hier het voortouw om met de andere vakbonden de strikte toepassing van het KB te eisen:

  • een duidelijke inventaris van alle asbesthoudende materialen op de bedrijfsterreinen;
  • een beheersprogramma goed te keuren door het CPBW;
  • voor de aanvang van alle werkzaamheden (ook eenvoudige handelingen) een adviesaanvraag met risicobeoordeling voor te leggen aan het CPBW;
  • een degelijke opleiding voor het eigen personeel voor het uitvoeren van eenvoudige handelingen;
  • dezelfde veiligheidsmaatregelen en procedures bij werken uitgevoerd door externe firma's.

We zullen verdere werkzaamheden laten stopzetten als het KB en de procedures niet worden nageleefd. Dit hebben we in 2006 reeds meerdere malen moeten doen. Zoals bijvoorbeeld eind november, na tussenkomst van de arbeidsgeneesheer, waarbij zowel witte als blauwe vrije asbestvezels werden aangetroffen. We eisen ook dezelfde strenge normen bij het gebruik van nieuwsoortige, vervangende vezels (o.a. wollastoniet).

Blijkbaar waait er (eindelijk) een nieuwe wind bij de directie. Dit blijkt uit een meer open communicatie in de pers, met de omwonenden en tijdens de hoorzittingen in het Vlaams Parlement. Tevens is er een uitbreiding van de vergoeding voor asbestslachtoffers uit de omgeving van de fabriek en meer aandacht voor psychologische ondersteuning voor de werknemers en hun familieleden. Deze voorzieningen zijn de eerste tekenen van een verbeterde omgang met deze problematiek. Maar we blijven waakzaam. Elk risico om nog meer nieuwe slachtoffers te maken kan anno 2006 niet getolereerd worden.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek