Evaluatie opleidingsplannen in het ANPCB (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 20/11/2006

Samen met CEVORA stellen we een licht positieve trend vast in het aantal bedrijven met een opleidingsplan

CEVORA, het paritair beheerde opleidingscentrum van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (PC 218), maakte zopas een studie bekend over de toepassing van het recht op vorming in de sector.

De CAO van 16 juni 2005 bepaalt dat in de periode 2006 - 2007 aan alle bedienden van de sector ten minste 4 dagen opleiding moet worden gegeven. Bedrijven kunnen aan deze verplichting tegemoet komen via het opstellen van een bedrijfseigen opleidingsplan of via het toetreden tot het suppletief opleidingsplan opgesteld door CEVORA.

De evaluatie gaat enkel over de toepassing (het al dan niet hebben en de inhoud van bedrijfseigen en suppletieve opleidingsplannen) en niet over het al dan niet toepassen van het recht op 4 opleidingsdagen in het algemeen.

GLOBALE ANALYSE

 • 4.404 bedrijven (of 8,37% van de bedrijven in de sector) hebben een opleidingsplan voor de periode 2006 - 2007;
 • dit is een stijging met bijna 6% tegenover de periode 2004 - 2005;
 • hiermee worden 160.211 bedienden (of 43,76% van de bedienden in de sector) bereikt voor de periode 2006 - 2007;
 • dit is een toename met bijna 15% ten aanzien van de periode 2004 - 2005;
 • het hebben van een opleidingsplan hangt nauw samen met de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf:
  • de bedrijven met meer dan 1000 werknemers hebben bijna allemaal een opleidingsplan;
  • 75% van de bedrijven met 500 tot 1000 werknemers hebben een opleidingsplan;
  • 72% van de bedrijven met 200 tot 500 werknemers hebben een opleidingsplan;
  • 55% van de bedrijven met 100 tot 200 werknemers hebben een opleidingsplan;
  • 36% van de bedrijven met 50 tot 100 werknemers hebben een opleidingsplan;
  • 20% van de bedrijven met 20 tot 50 werknemers hebben een opleidingsplan;
  • onder de bedrijven met minder dan 20 werknemers hebben minder dan 10% een opleidingsplan.

Het hebben van een opleidingsplan blijft dus een pijnpunt voor de KMO's.

OPLEIDINGSTHEMA'S

De top 10 van de opleidingsthema's in de opleidingsplannen is de volgende:

 1. bureautica (*) : 67,41%
 2. talen : 58,45%
 3. bedrijfs- en personeelsbeheer : 51,53%
 4. verkoop en commerciële vaardigheden : 50,51%
 5. persoonlijke en organisatorische vaardigheden : 50,10%
 6. veiligheid en kwaliteit : 43,58%
 7. communicatievaardigheden : 42,36%
 8. boekhouding : 39,71%
 9. technische en productopleidingen : 38,90%
 10. administratie : 31,00%.

Bureauticaopleidingen vormen het meest gevraagde thema, ongeacht de bedrijfsgrootte. Taalopleidingen, opleidingen boekhouding en opleidingen i.v.m. persoonlijke en organisatorische vaardigheden worden beduidend meer gevraagd in grotere ondernemingen. Voor administratie is de aanvraag belangrijker in kleinere bedrijven.

(*) overige informatica, gespecialiseerde informaticapakketten (zoals netwerkbeheer, programmeren, Unix, ...) en grafische sofwarepaketten maken hiervan geen deel uit; zij komen op de 11de, 13de en 15de plaats met respectievelijk 29,53%, 24,85% en 15,68%.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek