Startschot interprofessionele onderhandelingen

Door: Marc Verboom | Op: 13/11/2006

Volgens de berekeningen van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven kunnen de lonen de volgende 2 jaar met 5,5% stijgen

ABVV, ACV en ACVLB hebben kennis genomen van het technisch verslag van de Centrale Raad voor het bedrijfsleven (CRB). De CRB becijfert sinds 1996 elke 2 jaar hoeveel de lonen de komende 2 jaar mogen stijgen om de concurrentiepositie van de Belgische economie niet in gevaar te brengen. Er wordt vergeleken met de buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Voor de periode 2007 - 2008 schuift de CRB een marge van 5,5% naar voor. Rekening houdend met een geschatte inflatie van 3,9% blijft er 1,6% ruimte over voor de onderhandelingen.

Het rapport van de CRB bevestigt dat de algemene context gunstig is voor vrije en verantwoordelijke onderhandelingen. De lichte afwijking in het verleden (de reële loonkoststijging voor de periode 2005 - 2006 zou ten gevolge van de hogere inflatie 4,7% bedragen ten aanzien van de vooropgestelde loonnorm van 4,5%) heeft niet verhinderd dat:

  • de rentabiliteit van de bedrijven het recordniveau uit de jaren '80 benadert;
  • de economische en werkgelegenheidsprestaties beter zijn dan in de buurlanden;
  • er een sterke groei van de export is.

ABVV, ACV en ACLVB wijzen er op dat niet iedereen zijn verplichtingen nakwam. Vandaag is het meer dan ooit duidelijk dat de toekomst niet moet verzekered worden via een éénzijdige strategie steunend op de loonkost alleen, maar dat dit moet gebeuren via een offensief beleid gericht op innovatie en vorming. En hier staan alle indicatoren in het rood ! Er wordt immers een nieuwe daling vastgesteld van de inspanningen van de bedrijven voor vorming (1,02% in 2005, terwijl er 1,9% van de loonmassa moest gehaald worden) en de investeringen van de ondernemingen in onderzoek en ontwikkeling zijn verder gedaald van 1,32 tot 1,14% van het BBP.

Als besluit kunnen we stellen dat alle voorwaarden vervuld zijn om een indicatieve loonnorm te bepalen die een voldoende ruim kader aanreikt voor vrije en verantwoordelijke onderhandelingen over bruto loonsverhogingen boven de index, het recht op opleiding en meer en beter werk en in het bijzonder ook een verhoging van het gewaarborgd minimumloon.

Het is aan de werkgevers om hun verantwoordelijkheid op te nemen en hun verbintenissen na te komen inzake de onontbeerlijke inspanningen voor vorming en innovatie.

De onderhandelingen starten op 13 november 2006. De sociale partners hebben zich 6 weken de tijd gegeven (tot 20 december 2006) om tot een interprofessioneel akkoord te komen.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek