Sociaal Europa op de slechte weg

Door: Marc Verboom | Op: 27/10/2006

Geen aanpassingen aan richtlijn arbeidsduur en dienstenrichtlijn volgens standpunt BBTK

Europa doet het niet goed op sociaal vlak. De weg die de herziening van de richtlijn over de arbeidsduur en de dienstenrichtlijn (of richtlijn Bolkestein) opgaat brengt ons tot deze conclusie. Wat is er aan de hand?

Richtlijn arbeidsduur

De herziening van deze richtlijn over de arbeidsduur ligt al een tijdje op tafel. In het voorstel van richtlijn is een maximale wekelijkse arbeidsduur van 48 uur vastgelegd. Maar de richtlijn bevat bovendien ook een opting-out clausule. Via deze opting-out kan elke lidstaat afwijken van deze arbeidsduur en de werknemers nog meer laten werken.

Op het eerste gezicht zou men kunnen zeggen dat dit ons niet echt kan storen gezien de arbeidsduur in België wettelijk en conventioneel is vastgelegd. Maar als men een opting-out voorziet is de vrees voor sociale dumping op basis van de arbeidsduur gerechtvaardigd. In Duitsland staat het thema volop in de actualiteit naar aanleiding van de overeenkomst over de verhoging van de arbeidsduur bij Volkswagen. Ook in Nederland en Frankrijk gaan meer en meer (politieke) stemmen op om de arbeidsduur te verhogen. En ook bij de Belgische werkgevers is dit het geval. De voorziene maatregel om het presteren van overuren fiscaal nog aantrekkelijker te maken past hier volledig in. We zwijgen dan nog over de situatie in de nieuwe lidstaten van de Europese Unie.

Daarnaast ligt de wachttijd, die door een arrest van het Europees Arbeidshof beschouwd wordt als arbeidstijd, onder vuur. Ook hier ligt een nieuw voorstel op tafel: de creatie van de niet-actieve wacht. De tijd waarin men effectief slaapt of waakt zou niet meer als arbeidstijd beschouwd worden. Deze nieuwe regeling zou in heel wat sectoren (gezondheidszorgen, brandweer, politie, ...) zware gevolgen hebben, ook in België.

Het voorstel van de huidige Finse voorzitter van de Europese Unie komt op 7 november op de Europese ministerraad en gaat dan eventueel naar het Europese Parlement. BBTK heeft aan het ABVV gevraagd om de nodige druk uit te oefenen op de Belgische regering en te wegen op de besluitvorming van de Europese minsterraad.

Dienstenrichtlijn

Na een volgehouden syndicale strijd en de daaropvolgende stemming in het Europees Parlement waren wij meer dan hoopvol gestemd. De meest negatieve punten werden uit de tekst geweerd, alhoewel wij liever hadden gezien dat het volledige ontwerp was ingetrokken.

De Europese Commissie en de Europese ministerraad hebben nadien een gezamenlijke tekst goedgekeurd waarin de meeste amendementen van het Europees Parlement werden opgenomen (hetzij niet altijd met dezelfde bewoordingen). Het betreft hier:

  • de ondubbelzinnige uitsluiting van het toepassingsgebied van de richtlijn op het arbeidsrecht (om te voorkomen dat diensten aan lagere loon- en arbeidsvoorwaarden zouden kunnen aangeboden worden dan aan degene die van toepassing zijn in de landen waarin ze worden geleverd);
  • een ruime definitie van sociale diensten die niet onder de richtlijn zouden vallen.

Groot is onze verbazing en teleurstelling te moeten vaststellen dat de Commissie interne markt op 23 oktober uiteindelijk beslist heeft om voor de tweede lezing in het Europees Parlement, die in november gepland is, geen enkel amendement meer in te dienen op het voorstel van de ministerraad.

De Commissie interne markt stelt zich tevreden met een verklaring die de Europese Commissie zal afleggen over de betwiste punten. Samen met een aantal progressieve Europarlementsleden zijn we overtuigd dat een dergelijke verklaring geen of weinig juridische waarde heeft.

Ook hier heeft BBTK aan het ABVV gevraagd om via het Europees Vakverbond en een aantal Europarlementsleden al het nodige te doen om alsnog het tij te keren.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek