Discriminatie pensioen deeltijdse werknemers weggewerkt

Door: Marc Verboom | Op: 08/10/2006

Deeltijdse werknemers krijgen vanaf 1 oktober 2006 recht op minimumpensioen

Deeltijdse werknemers - en dat zijn vooral vrouwen - moesten tot nu toe minstens 30 jaar voltijds gewerkt hebben om recht te hebben op het minimumpensioen. Wie bijvoorbeeld 20 jaar voltijds en 20 jaar 1/3 werkte, had tot nu toe geen recht op het minimumpensioen omdat de 20 jaar deeltijds werk niet gold als 10 jaar voltijds werk.

Deze discriminatie, die we al lang aanklaagden, is nu van de baan!

Alle deeltijdse werknemers met een loopbaan van 30 jaar, die vanaf 1 oktober 2006 op pensioen gaan én die gedurende minstens 15 jaar 1/3 tijd hebben gewerkt, zullen ook recht op het minimumpensioen hebben. Uiteraard zal dat pensioen in verhouding staan tot het deeltijds werk, maar het zal 17% hoger liggen dan tot nu toe het geval was.

Gerda heeft 45 jaar halftijds gewerkt voor een laag loon. Tot nu toe zou zij een maandelijks pensioen van 352 euro bruto krijgen. Met de nieuwe regeling zal ze 425 euro bruto ontvangen (dat is de helft van het minimumpensioen omdat ze halftijds gewerkt heeft).

Bovendien heeft het ABVV onderhandeld dat deze bedragen op 1 september 2007 nog eens met 2% zullen aangepast worden aan de welvaart.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek