Betaalde feestdagen in 2007

Door: Marc Verboom | Op: 02/10/2006

Voor 15 december moeten de vervangingsdagen voor feestdagen die samenvallen met een activiteitsdag worden vastgelegd.

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2007 op de volgende data:

  • maandag 1 januari : Nieuwjaar
  • maandag 9 april : Paasmaandag
  • dinsdag 1 mei : Feest van de Arbeid
  • donderdag 17 mei : Hemelvaartdag
  • maandag 28 mei : Pinkstermaandag
  • zaterdag 21 juli : nationale feestdag
  • woensdag 15 augustus : Maria Hemelvaart
  • donderdag 1 november : Allerheiligen
  • zondag 11 november : Wapenstilstand
  • dinsdag 25 december : Kerstmis

Een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) wordt in principe vervangen door de eerstvolgende maandag. In 2007 is dit het geval voor zaterdag 21 juli (maandag 23 juli) en zondag 11 november (maandag 12 november).

Men kan op ondernemingsvlak hiervan afwijken en de vervangingsdag van een feestdag op een ander moment vastleggen. Dit gebeurt in de ondernemingsraad, in akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of in een akkoord tussen de werkgever en elke werknemer afzonderlijk, indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen.

In al deze gevallen moet men voor 15 december 2006 tot een akkoord komen en moet een bericht uitgehangen worden en aan het arbeidsreglement toegevoegd worden waarin de vastgestelde collectieve vervangingsdagen van de feestdagen of de toekenning van de individuele compensatiedagen vermeld staan.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek