Hogere uitkeringen voor 2 miljoen mensen?

Door: Marc Verboom | Op: 22/09/2006

Vakbonden en werkgevers leverden een éénparig advies af m.b.t. de verhoging van de sociale uitkeringen

In uitvoering van het Generatiepact hebben vakbonden en werkgevers een unaniem advies aan de regering uitgebracht over de verhoging van de sociale uitkeringen (budget voorzien in Oostende en enveloppe Generatiepact). Het is de eerste keer in 25 jaar dat de uitkeringen worden aangepast aan de evolutie van de lonen of de welvaart (zie eerder bericht van 3/9/2006 over "de campagne welvaartsvastheid sociale uitkeringen").

Dit haast historisch akkoord voorziet in de verhoging van de sociale uitkeringen met 2 tot 6% voor ongeveer 2 miljoen mensen:

  • een verhoging van de laagste en oudste pensioenen;
  • een verhoging van de laagste uitkeringen in geval van invaliditeit, beroepsziekte en arbeidsongeval;
  • een verhoging van de laagste werkloosheidsuitkeringen met 2% en een verhoging voor bepaalde samenwonende en alleenstaande werklozen.

De sociale partners vragen de regering uitdrukkelijk deze afspraken integraal te respecteren en uit te voeren. Dat het voorstel van de sociale partners door de regering wordt overgenomen is immers nog niet zeker. De minister van Pensioenen, Bruno Tobback, lanceerde immers in de vakantie zijn eigen plan van de "pensioenbonus". De regering moet voor het einde van het jaar een beslissing nemen.

Daarnaast voorziet het akkoord eveneens in het verder goedkoper maken van ploegen- en nachtarbeid en overuren via fiscale weg.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek