Verhoging aftrek forfaitaire beroepskosten

Door: Marc Verboom | Op: 03/09/2006

In het kader van de begrotingscontrole 2006 kondigde de regering een maatregel aan om het netto loon via fiscale weg te verhogen door het optrekken van de belastingaftrek voor forfaitaire beroepskosten.

De ministerraad van 20 juli 2006 verhoogde het barema voor de aftrek van de forfaitaire beroepskosten met 1,1%. Voor het gehele jaar 2006 (van januari tot december) zal de verrekening gebeuren in de bedrijfsvoorheffing van de maand december.

Het bedrag van de jaarlijkse vermindering in de personenbelasting is bij benadering (*):

  • +/- 32 euro indien bruto maandloon < 1.500 euro;
  • +/- 29 euro indien bruto maandloon tussen 1.500 en 2.800 euro;
  • +/- 26 euro indien bruto maandloon tussen 2.800 en 4.575 euro;
  • +/- 15 euro indien bruto maandloon > 4.575 euro.

Aangezien het voordeel van deze maatregel voor het ganse jaar 2006 (dus in één keer) verrekend wordt in de bedrijfsvoorheffing van december 2006 zal het netto loon in januari 2007 opnieuw dalen (in zoverre dit niet wordt gecompenseerd door de indexering van de belastingschalen of door eventuele index- en/of baremieke verhogingen in januari 2007).

Dezelfde maatregel geldt voor 2007. Ook hier zou de intentie bestaan om het voordeel te verrekenen in 1 bepaalde maand en niet maandelijks.

 

(*) zonder rekening te houden met de gemeentelijke opcentiemen

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek