Outplacement in de sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 03/09/2006

De bestaande sectorale overeenkomst inzake outplacement werd in overeenstemming gebracht met de nieuwe bepalingen uit het Generatiepact

De nieuwe sectorale CAO van 24 augustus 2006 betreffende het outplacement of de ontslagbegeleiding vervangt de vorige overeenkomst van 18 februari 2003.

De vroegere overeenkomst sloot het recht op outplacement uit voor bedienden die ontslagen werden:

  • tijdens de proefperiode;
  • wegens dringende reden;
  • met het oog op wettelijk rustpensioen;
  • met het oog op brugpensioen.

Deze laatste uitsluiting is nu geschrapt conform de nieuwe bepalingen van het Generatiepact. M.a.w. het recht op outplacement wordt voortaan ook toegekend aan bruggepensioneerden.

Uiteraard moet dit samen gelezen worden met de uitvoeringsbesluiten van de wet op het Generatiepact. De bruggepensioneerden hebben voortaan eveneens recht op outplacement maar kunnen niet gesanctioneerd worden indien ze niet op het aanbod ingaan, tenzij in het kader van een collectief ontslag in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering en wanneer er in dit kader een lagere brugpensioenleeftijd dan 58 jaar wordt vastgelegd. In dit geval moeten ze participeren aan een op te richten tewerkstellingscel die aan alle met ontslag bedreigde werknemers outplacement dient aan te bieden. De weigering van deelname aan de tewerkstellingscel of het outplacement wordt gesanctioneerd met een tijdelijke uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen en het brugpensioen.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek