Indexering lonen sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 31/08/2006

In september 2006 worden de lonen geïndexeerd

De lonen in de sector logistiek (PC 226) worden per 1 september volgens het bestaande sectoraal indexmechanisme aangepast.

Het nieuwe gemiddelde gezondheidsindexcijfer van de maand augustus 2006 bedraagt 104,13. De spilindex werd bijgevolg overschreden.

Dit betekent dat de barema's én de reële lonen (eventueel beperkt tot de eindwedde van klasse 8) worden verhoogd met 1,4% (of het huidig brutoloon x 1,014).

Het barema voor bedienden ouder dan 21 jaar is vanaf 1 september 2006 het volgende:

   klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4  klasse 5  klasse 6  klasse 7 klasse 8 
0jaar         1.566,80  1.715,45  1.813,54  1.911,76  2.010,12  2.108,23  2.206,43  2.310,67
1 jaar  1.596,59  1.745,24  1.843,32  1.941,55  2.039,92  2.138,13  2.250,97  2.429,68
3 jaar  1.626,23  1.775,00  1.879,11  1.977,48  2.075,70  2.203,43  2.310,67  2.548,80
6 jaar  1.655,88  1.804,78  1.923,92  2.022,01  2.120,10  2.248,10  2.370,25  2.667,78
9 jaar  1.685,80  1.870,23  1.998,38  2.096,48  2.194,70  2.322,57  2.459,46  2.804,54
12 jaar  1.715,45  1.980,34  2.087,44  2.185,55  2.286,78  2.420,67  2.593,34  2.941,44
15 jaar  1.734,84  2.065,18  2.194,70  2.292,64  2.396,88  2.545,66  2.774,90  3.033,79
18 jaar  1.754,10  2.155,75  2.274,87  2.373,11  2.474,22  2.622,99  2.852,22  3.125,99
21 jaar  1.773,51  2.234,71  2.355,21  2.453,43  2.551,67  2.700,44  2.929,55  3.218,22
25 jaar   1.792,77  2.319,70  2.435,68  2.533,77  2.629,00  2.777,90  3.006,99  3.310,57
30 jaar  1.812,17  2.404,40  2.515,90  2.614,23  2.706,32  2.855,09  3.084,34  3.402,79
35 jaar  1.834,45  2.489,24  2.608,23  2.697,43  2.786,80  2.965,33  3.173,68  3.501,03
40 jaar   1.856,84  2.573,94  2.700,44  2.780,65  2.867,26  3.075,58  3.262,90  3.598,97

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek