Sport- en cultuurcheque

Door: Marc Verboom | Op: 25/07/2006

Vanaf 1 juli 2006 bestaat de sport- en cultuurcheque

Alhoewel de algemene doelstellingen van de sport- en cultuurcheque worden onderschreven (preventie volksgezondheid, integratiefunctie, ...) brachten de sociale partners unaniem en voor de tweede keer een negatief advies uit met volgende krachtlijnen:

 • doelgroep moet beter geselecteerd worden;
 • cheque staat niet garant voor het verwezenlijken van de vooropgestelde doelstellingen;
 • sport en cultuur is een gmeenschapsmaterie (hier begeeft de federale regering zich op het terrein van de gemeenschappen);
 • niet te regelen via algemene middelen en de arbeidsovereenkomst;
 • omzeilen van de sociale zekerheid.

De regering hield geen rekening met het advies en voerde de sport- en cultuurcheque in vanaf 1 juli 2006 (KB van 30 juni 2006).

De sport- en cultuurcheque wordt vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen indien tegelijkertijd voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

 1. het totale bedrag niet meer bedraagt dan 100 euro per jaar;
 2. de toekenning geregeld wordt via een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) op sectoraal of bedrijfsvlak of in een geschreven individuele overeenkomst, op voorwaarde dat de cheques aan het geheel of aan een categorie van werknemers toegekend wordt;
 3. niet verleend wordt ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of van een aanvulling ervan;
 4. geheel noch gedeeltelijk omgeruild kan worden voor geld;
 5. afgeleverd wordt op naam van de werknemer;
 6. de geldigheidsduur beperkt is tot 15 maanden;
 7. vermelden dat de cheque enkel aanvaard mag worden door bij de overheid erkende, goedgekeurde of gesubsidieerde cultuuroperatoren of sportverenigingen aangesloten bij een federatie die erkend of gesubsidieerd wordt door de gemeenschappen.

De cheques mogen niet gebruikt worden voor de aankoop van materiële goederen zoals sportuitrusting, sportkledij, boeken, CD's, ... 

Let op : over het fiscale luik van de sport- en cultuurcheque werd nog niets concreets beslist. Afwachten dus dat de cheque ook fiscaal zal vrijgesteld worden.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek