Met uitzendwerk win je alvast niet het grote lot!

Door: Marc Verboom | Op: 08/06/2006

Het ABVV start een nieuwe infocampagne rond interimwerk

In 2004 werkten ruim 103.000 jobstudenten en 147.000 jonge werknemers van minder dan 25 jaar via interimkantoren. Maar liefst 45,3% van de uitzendkrachten zijn jonger dan 25 jaar en 64% zijn jonger dan 30 jaar (bron FEDERGON - werkgeversfederatie van de uitzendkantoren).

Door de invoering van de nieuwe wetgeving op de studentenarbeid kunnen jobstudenten voortaan 23 dagen per jaar meer en gedurende het ganse jaar werken. Waarschijnlijk zullen dan ook steeds meer studenten zich tot uitzendkantoren richten om een vakantie- of studentenjob te vinden.

Andere jongeren komen na het beëindigen van hun studies definitief op de arbeidsmarkt terecht. Ook zij krijgen steeds meer en meer eerst een interimjob aangeboden vooraleer ze een vast contract krijgen.

Uitzendwerk is dus voor heel wat jongeren het middel om hetzij een vakantiejob hetzij een baan na hun studies te vinden. Het is dus van het grootste belang dat ze op de hoogte zijn van de wetgeving op uitzendwerk. Daarom lanceert het ABVV een nieuwe campagne "interim4life" met bijhorende website en infolijn.

Enkele gevaren van uitzendwerk

Vaak worden de rechten van de uitzendkrachten niet gerespecteerd. Enkele voorbeelden:

  • uitzendkrachten ontvangen hun contract niet binnen de 2 dagen na de aanvang van hun job maar pas na afloop van de week, op basis van hun prestatiestaat. Dit is een middel om te vermijden dat er loon betaald moet worden bij ziekte, klein verlet of zelfs gebrek aan werk.
  • in de meest sectoren werd de carensdag afgeschaft, ook voor de uitzendkrachten. Maar de meeste uitzendkantoren houden zich daar niet aan en betalen dus de eerste ziektedag niet.
  • uitzendkantoren proberen ook zeer vaak te ontsnappen aan de betaling van feestdagen door de uitzendovereenkomst te onderbreken. Uitzendkrachten hebben recht op feestdagen en de vervanging van feestdagen die tijdens de looptijd van hun contract vallen. Soms moet het uitzendkantoor ook de feestdagen betalen die binnen een bepaalde periode na de beëindiging van het contract vallen indien de uitzendkracht geen ander werk heeft.
  • uitzendkantoren vergeten regelmatig verplaatsingskosten of maaltijdcheques (als ook de vaste krachten hier recht op hebben) te betalen. Het gebeurt ook vaak dat het loon verkeerd berekend wordt.
  • er zijn ook problemen op het gebeid van veiligheid. De arbeidsongevallencijfers bij jongeren zijn zorgwekkend: 52% van de slachtoffers zijn jonger dan 25 jaar.

Via interim aan een vaste job geraken ?

Sommige interimkrachten vinden inderdaad via interimwerk een vast contract in een bedrijf. Dit is echter geen doelstelling van de interimsector. De sector mikt eerder op de ultieme flexibiliteit. Tot nu toe bepaalt de wetgeving op uitzendwerk dat uitzendwerk enkel is toegestaan voor:

  • de vervanging van afwezige vaste werknemers;
  • om het hoofd te bieden aan een tijdelijke toename van het werk;
  • de uitvoering van uitzonderlijk werk.

De uitzendsector wil dat interimwerk wordt toegelaten voor andere dan deze 3 motieven hetgeen de duer wagenwijd openzet voor nog meer flexibiliteit. Hierdoor zouden nog meer werknemers eerst een onzekere, tijdelijke job krijgen in plaats van een vaste baan.

De eisen van het ABVV

eerbiediging van de wettelijke verplichtingen door de uitzendkantoren : ondertekening van het contract binnen de wettelijk gestelde termijn, uitbetaling van verschuldigde feestdagen, overhandiging van C4 bij beëindiging contract, ...

eerbiediging van de rechten van de uitzendkrachten : uitzendkrachten moeten dezelfde rechten en voordelen hebben als hun vaste collega's zoals bijvoorbeeld maaltijdcheques, ziekteuitkeringen, geen carensdag als die ook niet geldt voor hun vaste collega's, verplaatsingskosten, ...

geen extra motief voor uitzendwerk : de bestaande motieven volstaan ruimschoots en worden nu al ten onrechte ingeroepen. De intrede op de arbeidsmarkt mag niet geregeld worden via in de tijd beperkte contracten.

betere preventie ten aanzien van arbeidsongevallen : uit de statistieken blijkt dat uitzendkrachten meer dan hun vaste collega's blootstaan aan arbeidsongevallen, zowel qua frequentie als qua ernst. Het is van het grootste belang dat de preventie verbeterd wordt om arbeidsongevallen te vermijden.

Vragen, problemen en info

www.interim4life.be

gratis infolijn 0800/96546

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek