Jaarverslag 2005 van CEVORA (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 28/05/2006

CEVORA, het sectoraal opleidingscentrum van het ANPCB (PC 218), stelt de resultaten van haar werking in 2005 voor.

Het vormingscentrum van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (ANPCB), CEVORA, heeft zopas zijn werkingsverslag van het jaar 2005 gepubliceerd.

Daaruit blijkt dat:

  • meer dan 135.000 werknemers een door CEVORA georganiseerde of gefinancierde opleiding hebben gevolgd;
  • er sectorale opleidingspremies werden toegekend aan ongeveer 93.000 bedienden;
  • meer dan 42.500 bedienden een opleiding bij CEVORA hebben gevolgd;
  • meer dan 4.200 werkzoekenden een opleidingstraject ter voorbereiding op een (knelpunt)beroep in een onderneming van de sector voltooiden (bijna 80% van deze mensen vonden werk binnen 6 maanden na hun opleiding; meer dan de helft van de opgeleide werkzoekenden was laaggeschoold (ten hoogste diploma van het hoger secundair onderwijs); 40% waren sinds meer dan één jaar werkzoekend en 15% waren van buitenlandse origine);
  • de sector zich permanent bezig houdt met het valoriseren van de ervaring van oudere werknemers en met het verhogen van hun activiteitsgraad;
  • CEVORA verscheidene opleidingen speciaal voor 45 plussers organiseert (21% van de bedienden die in 2005 een CEVORA opleiding volgden waren ten minste 45 jaar);
  • meer dan 20% van de opgeleide en geplaatste werkzoekenden 40 jaar of ouder zijn;
  • 65% van de deelnemers aan het outplacement van CEVORA 45 plusser is;
  • de sector jaarlijks ongeveer 200 jongeren via een systeem van alternerend leren/werken naar een bediendenberoep toe leidt;
  • ook graduaatstudenten worden via de actie "jobs met toekomst" via stages in contact gebracht met bedrijven uit de sector.

De werking van CEVORA kan nog steeds gelden als een voorbeeld om de doelstellingen inzake de permanente opleiding van werknemers en het cultiveren van de opleidingscultuur te verwezenlijken.

Het jaarverslag kan geraadpleegd worden op de website van CEVORA www.cevora.be

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek