Aanbeveling tijdsregistratie in sector logstiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 10/04/2006

Werkgevers en vakbonden zijn het eens geworden dat de arbeidsuren op een correcte wijze moet geregistreerd worden


Uit de stressenquête, in 2003 uitgevoerd bij de bedienden van de sector, is ondermeer gebleken dat een adequate organisatie van de arbeidstijd een belangrijke factor is voor het arbeidswelzijn van de bedienden.

De sociale partners (vakbonden én werkgevers) zijn het dan ook eens geworden dat een correcte registratie van de arbeidsuren bijzondere aandacht verdient.

Vandaar dat de sociale partners op 4 april 2006 een aanbeveling aan de ondernemingen binnen de sector doen om over te gaan tot een correcte registratie van de arbeidsuren en dit om volgende redenen (zowel in het belang van de werkgevers als van de bedienden):

  1. een betere en eenvoudigere administratieve verwerking van de gepresteerde uren en de afwezigheidsdagen;
  2. een optimaal beheer van pauzes, gepresteerde overuren en prestaties die in aanmerking komen voor de toekenning van bepaalde voordelen (zoals maaltijdcheques, eindejaarspremie, ...);
  3. een accurate opvolging en toepassing van glijdende uurroosters, flexibele arbeidsregimes, ploegenarbeid, recuperatie van overuren, deeltijdse arbeidsregimes, ... ;
  4. geen onzekerheid en discussies in de onderneming doordat geregistreerde gegevens op een ondubbelzinnige manier kunnen gecontroleerd, vergeleken en geanalyseerd worden in overleg met de gestructureerde overlegorganen in de onderneming;
  5. de beschikbaarheid van een betrouwbare basis voor de vermelding van een aantal wettelijk vereiste en andere nuttige gegevens op de loonafrekening van de bedienden;
  6. de mogelijke koppeling van de gegevens aan andere toepassingen in de onderneming;
  7. een beter overzicht geven van de structurele overuren om ze via overleg zoveel mogelijk weg te werken.

De ondernemingen zijn vrij in de keuze van het registratiesysteem zoals een tikklok, een elektronisch tijdsregistratiesysteem of een softwarepakket op computer. De keuze en de invoering ervan dient in overleg met de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging te gebeuren.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek