BBTK tegen uitbreiding koopzondagen

Door: Marc Verboom | Op: 21/03/2006

De regering besliste volledig éénzijdig tot uitbreiding van de zondagopeningen


BBTK kant zich tegen de regeringsbeslissing om het aantal koopzondagen per jaar van 3 naar 9 op te trekken en de erkenningscriteria voor de toeristische zones te versoepelen.

De sociale partners (werkgevers en vakbonden) die in 1987 de regeling voor de 3 koopzondagen hebben uitgewerkt werden niet geconsulteerd bij deze beslissing. Zij worden voor een voldongen feit geplaatst.

BBTK is van mening dat de uitbreiding van de zondagopeningen geen positief effect zal hebben op de tewerkstelling gezien de verwachte verschuiving van het koopgedrag van de klant (de ervaring in Nederland spreekt hier voor zich). BBTK is van mening dat de levenskwaliteit van de werknemers er zal op achteruitgaan.

Amper 2 jaar geleden hebben de sociale partners van de sector duidelijk aan de regering gevraagd om geen verdere initiatieven te nemen in verband met de verruiming van de openingsuren, inclusief de zondagopening en de tewerkstelling op zondag. De regeringspartijen hebben toen verklaard zich hieraan te zullen houden. BBTK vindt ook daarom de regeringsbeslissing van vandaag onaanvaardbaar.

Op donderdag 30 maart houden de vakbonden van de sector een eerste actie te Brussel.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek