Hoogste tijd voor democratie in de KMO's

Door: Marc Verboom | Op: 23/02/2006

Momenteel bespreekt de kamercommissie Sociale Zaken een wetsvoorstel van de socialistische partijen voor de verlaging van de drempel voor een werknemersvertegenwoordiging in de KMO's

Het wetsvoorstel van sp.a en PS behelst de verlaging van de drempel tot 20 werknemers om een vertegenwoordiging van de werknemers. Een Comité voor Preventie en Bescherming (CPBW) zou moeten opgericht worden vanaf 20 werknemers in een onderneming te hebben. Het voorstel verruimt eveneens de bevoegdheden van het CPBW door het een informatie- en consultatieopdracht te geven aangezien ondernemingen met minder dan 100 werknemers geen ondernemingsraad moeten installeren.

Een kwestie van democratie

Het ABVV is blij dat deze kwestie op de politieke agenda staat, want het is hoog tijd dat de democratie ook in de KMO's ingevoerd wordt. Het is toch niet normaal dat bijna de helft van de werknemers in ons land geen inspraak hebben in hun bedrijf omdat het om een KMO gaat.

Het ABVV begrijpt ook niet waarom de werkgevers tegen die inspraak zijn. Onze buurlanden, waarnaar zo vaak verwezen wordt als het om de lonen gaat, werken zonder problemen met veel lagere drempels dan bij ons. In Duitsland bestaat er al een vertegenwoordigingsorgaan in de bedrijven vanaf 5 werknemers, in Nederland vanaf 10 werknemers en in Frankrijk vanaf 11 werknemers.

Het is bovendien niet correct te beweren dat onze vertegenwoordigers beter beschermd zijn dan hun collega's in de buurlanden, waar ondermeer in de reïntegratie van een onterecht ontslagen syndicale vertegenwoordiger is voorzien. België loopt hier dus duidelijk achterop als het gaat om democratie op de werkvloer.

Een kwestie van dialoog

De aanwezigheid van de vakbond heeft haar nut en efficiëntie bewezen bij het voorkomen of het regelen van conflicten via overleg eerder dan door confrontatie. Is het toeval dat tweederde van alle geschillen bij de arbeidsrechtbanken op KMO's betrekking heeft? Is dit een bewijs van het "familiale" karakter dat de werkgevers inroepen om een vakbondsvertegenwoordiging te weigeren?

Een kwestie van veiligheid

De statistieken bewijzen dat de zwaarste arbeidsongevallen zich voordoen in KMO's. Het aantal dodelijke arbeidsongevallen is schrijnend in de KMO's. Namelijk 52% van het totale aantal dodelijke arbeidsongevallen. En arbeidsongevallen met blijvende arbeidsongeschiktheid in de KMO's bedragen 50% van het totaal. Het is trouwens gebleken dat dank zij de aanwezigheid van de vakbonden de veiligheidsregels en de desbetreffende wetgeving beter worden toegepast.

Een kwestie van wettelijke verplichting

Of de werkgevers het nu willen of niet, ons land werd door de Europese Commissie aangemaand om de Europese richtlijn over de informatie en raadpleging van de werknemers in de ondernemingen in zijn wetgeving op te nemen. Ons land had dit al sinds maart 2005 moeten doen. Het gaat dus in feite om een verplichting waaraan ons land zich niet kan onttrekken.

Het is dus niet gepast dat de werkgevers, hierin gesteund door de liberale partijen, bij het begin van de behandeling van het wetsvoorstel nog eens ferm uithalen in de pers en nogmaals aansturen op uitstel.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek