Loonmatiging: hoezo ?

Door: Marc Verboom | Op: 18/01/2006

Regering en werkgevers spreken mekaar tegen over de prestaties van de Belgische economie. Het VBO hangt een alarmerend beeld op om een loonmatiging door te drukken.

De regering spreekt de werkgevers tegen ...

Het ABVV stelt vast dat de regering en de werkgevers (VBO) mekaar tegenspreken als het gaat om de prestaties van de Belgische economie. Tegenover het alarmerend beeld dat het VBO ophangt spreekt de regering van:

 • een economische groei die in België hoger ligt dan in de buurlanden;
 • een begroting in evenwicht;
 • een stijgende werkgelegenheidsgraad (ook van oudere werknemers);
 • een daling van de belastingdruk.

Bovendien zijn volgens de Nationale Bank de ondernemingswinsten in 2004 met meer dan 24% gestegen !!!

Het verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) over het concurrentievermogen van de Belgische economie moet dan ook met de nodige nuchterheid bekeken worden. De enige vaststelling die vandaag kan gedaan worden is dat de lonen in België in de periode 1997 - 2004 0,9% meer gestegen zijn dan in de buurlanden. De afwijking van 2% voor de periode 2005 - 2006 is een voorlopig cijfer dat ongetwijfeld nog neerwaarts zal herzien worden ondermeer als gevolg van de nieuwe samenstelling van de indexkorf, de fiscale maatregelen voor ploegen- en nachtarbeid en de resultaten van de loononderhandelingen voor het jaar 2006 in de buurlanden.

Geen paardenmiddelen nodig ...

De concurrentiehandicap is dus bijlange niet zo erg dat ons land paardenmiddelen nodig heeft zoals de werkgevers voorstellen:

 • de ontmanteling van de openbare diensten door het schrappen van 30.000 jobs
 • de eis voor een verdere daling van de belastingen en sociale bijdragen met 15,5 miljard euro tegen 2010; zonder alternatieve financiering en tegenprestaties betekent dit dat het programma voor welvaartsvaste uitkeringen op de helling komt te staan met als gevolg een verarming van de mensen die van een uitkering leven
 • de eis voor de afschaffing van de wet op het concurrentievermogen van 1996 (en dus de index en de baremieke verhogingen voor de bedienden) komt neer op een verarming van de werknemers.

Het ABVV eist een globale discussie ...

Het ABVV is voorstander van een krachtige economie die meer en goede banen schept. Daarom is het niet blind voor de verschillen in loonontwikkeling tussen België en de buurlanden. Een sterk concurrentievermogen is echter niet alleen een kwestie van loonkosten, maar ook van een kwaliteitsconcurrentie, investeringsbeleid, onderzoek en innovatie, vorming en opleiding, beperking van de energiekosten en een tewerkstellingsvriendelijke financiering van de sociale zekerheid.

Het ABVV herinnert nogmaals aan zijn voorstel voor een echte algemene sociale bijdrage (en de afschaffing van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid) om de sociale zekerheid in stand te houden en op een meer rechtvaardige wijze te financieren.

Het ABVV wil volop meewerken aan onderhandelingen die zoeken naar een duurzame verbetering van het concurrentievermogen. In plaats van alle energie te steken in een defensieve kostenbenadering moet gewerkt worden aan een offensieve strategie ter versterking van de kwaliteitsconcurrentie. Daarom vragen we engagementen van de werkgevers:

 • investeringen op korte en lange termijn;
 • inspanningen op het gebied van innovatie en onderzoek;
 • inspanningen op het gebied van vorming en opleiding;
 • de aanwending van de fiscale en parafiscale voordelen ten gunste van de werkgelegenheid.

 en van de regering:

 • een evaluatie van de impact van de fiscale en parafiscale maatregelen ten gunste van de ondernemingen op de werkgelegenheid;
 • een duurzame en werkgelegenheidsvriendelijke financiering van de sociale zekerheid.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek