Indexering en loonsverhoging ANPCB (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 23/12/2005

Het loon van de maand januari moet aangepast worden aan de index en de overeengekomen loonsverhoging van 18 euro

Het sectoraal akkoord 2005 - 2006 vooorzag in een nieuw indexeringsmechanisme voor het ANPCB (PC 218). De barema's en de reële lonen worden voortaan jaarlijks in januari aangepast aan de index.

De CAO van 16 juni 2005 voorzag tevens in de overgangsmaatregel waarbij de barema's en reële lonen op 1 januari 2006 zouden aangepast worden in functie van de indexevolutie tussen juni 2005 (laatste indexaanpassing volgens het oude indexmechanisme) en december 2005.

Uitgaande van het indexcijfer van de maand december en op basis van de in de CAO van 16 juni 2005 voorziene formule betekent dit dat de barema's en reële lonen met 1,05 % worden geïndexeerd per 1 januari 2006.

In dezelfde CAO werd tevens per 1 januari 2006 een loonsverhoging voor alle bedrijven van de sector afgesproken ter waarde van 18 euro bruto per maand (*).

In het geval een indexering en een loonsverhoging gelijktijdig plaatsvinden, wordt eerst de indexering toegepast en daarna de loonsverhoging.

Ter illustratie een voorbeeld op een brutoloon van 2.000 euro in de maand december :

  • bruto maandloon december : 2.000 euro
  • indexering januari 2006 : 21 euro (zijnde 2.000 x 1,0105 of 2.000 x 1,05 %)
  • loonsverhoging januari 2006 : 18 euro
  • bruto maandloon januari 2006 : 2.039 euro.

Zowel het barema schaal 1 (minder dan 3 jaar anciënniteit in de onderneming) als het barema 2 (ten minste 3 jaar anciënniteit in de onderneming) wordt verhoogd met 1,05 % en daarna met 18 euro. Ook de reële lonen die hoger liggen dan het minimumbarema van de sector worden verhoogd met 1,05 % én 18 euro.

Het geïndexeerd bedrag van het minimum maandinkomen voor de bedrijven behorend tot de sector wordt op 1 januari 2006 gebracht op :

  • 1.247,17 euro bruto per maand : 21 jaar;
  • 1.281,52 euro bruto per maand : 21 jaar en 6 maanden anciënniteit;
  • 1.296,79 euro bruto per maand : 22 jaar en 12 maanden anciënniteit.

(*) de loonsverhoging kan in de bedrijven omgezet worden in een gelijkwaardig en recurrent (blijvend) voordeel (bv. verhoging maaltijdcheques, groepsverzekering, ...).

 

Het secretariaat van BBTK Mechelen wenst je een gezond, liefdevol en strijdbaar 2006 toe.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek