Recht op opleiding in het ANPCB (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 18/12/2005

Begin 2006 is opnieuw een scharniermoment voor de uitvoering van het sectoraal akkoord over opleidingen

Voor de bedienden en kaderleden van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (PC 218) bestaat sinds 1999 een individueel recht op opleiding. De sectorale overeenkomst van 5 mei 1999 voorzag in het recht op 4 opleidingsdagen over de periode 1999 - 2000 - 2001, de sectorale overeenkomst van 25 april 2001 voorzag in 4 opleidingsdagen voor de periode 2002 - 2003 en in het sectoraal akkoord van 15 mei 2003 is een zelfde recht van 4 opleidingsdagen in 2004 - 2005 vastgelegd.

De opleiding moet gericht zijn op de verhoging van de professionele kwalificatie van de bedienden. In principe moeten de opleidingen plaatsvinden tijdens de normale werkuren.

Enkel een goedgekeurd opleidingsplan op het vlak van de onderneming kan afwijkende bepalingen vastleggen i.v.m. dit individueel recht. Zo kan het totaal aantal vormingsdagen geglobaliseerd worden en worden toegekend aan bepaalde bedienden en/of bepaalde categorieën van bedienden.

Voor 31 december 2004 moest je werkgever ten minste een voorstel of aanbod hebben gedaan m.b.t. de 4 vormingsdagen in 2004 en 2005. Indien je werkgever je geen of een onvoldoende aanbod had overgemaakt voor 31 december 2004 moest je voor 31 maart 2005 hiertoe een schriftelijke aanvraag indienen bij je werkgever. Je werkgever had dan tot 31 april 2005 de tijd om alsnog mee te delen welke opleidingsdagen hij je nog zou aanbieden tegen ten laatste eind december 2005.

Indien je werkgever niet is ingegaan op deze vraag of je hebt geen of onvoldoende opleidingsdagen kunnen volgen voor eind 2005, zijn de niet toegekende opleidingsdagen (1 tot 4) om te zetten in betaalde verlofdagen of kan je de niet gekregen opleidingsdagen zelf kiezen uit het opleidingsaanbod van CEVORA.

CEVORA is het Vormingsinstituut van het ANPCB. Het opleidingsaanbod van CEVORA kan geraadpleegd worden op www.cevora.be

Via het BBTK secretariaat kan je een standaardbrief bekomen om alsnog je recht (opleidingsdagen of betaalde vakantie) vanaf 1 januari 2006 op te eisen.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek