Nieuwe loongrenzen voor 2006

Door: Marc Verboom | Op: 05/12/2005

Nieuwe loongrenzen voor 2006 voor proefperiode, opzeggingstermijnen, scheidsrechtelijk en niet-concurrentebeding gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

In het Belgisch Staatsblad van 2 december 2005 verschenen de geïndexeerde loongrenzen zoals deze vanaf 1 januari 2006 van toepassing zullen zijn :

  • 27.597 euro i.p.v. 26.912 euro in 2005
  • 33.082 euro i.p.v. 32.261 euro in 2005
  • 55.193 euro i.p.v. 53.825 euro in 2005.

Deze bedragen hebben een invloed op :

  • de duur van de proefperiode;
  • de lengte van de opzeggingstermijn;
  • de geldigheid van het scheidsrechtelijk beding;
  • de geldigheid van het niet-concurrentiebeding.

Zo is de duur van de proefperiode beperkt tot maximum 6 maanden indien het bruto jaarloon kleiner is dan 33.082 euro. Boven dit bedrag mag een proefperiode van maximum 12 maanden worden overeengekomen.

Is het bruto jaarloon lager dan 27.597 euro dan is de wettelijke opzeggingstermijn van 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit van toepassing. Bedraagt het bruto jaarloon meer dan 27.597 euro dan moet de opzeggingstermijn worden vastgelegd in onderling akkoord tussen de werkgever en de bediende (met minimaal de wettelijk vastgestelde opzeggingstermijn) of door de rechter worden bepaald (eventueel via de zogenaamde formule Claeys).

Indien het bruto jaarloon kleiner is dan 27.597 euro is de geldigheid van een niet-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst beperkt tot de functies vastgelegd in een (sectorale) CAO.

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek