Syndicale premie erkende controleorganismen (PC 219)

Door: Marc Verboom | Op: 25/11/2005

De syndicale premie 2004 voor de bedienden in de sector erkende controleorganismen is op komst.

De syndicale premie 2004 (betaalbaar in 2005) is betaalbaar aan :

  • de bedienden die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst voor bedienden in een onderneming die behoort tot het paritair comité van de erkende controleorganismen (PC 219);
  • of de bediende die in 2004 ten minste 1 maand was tewerkgesteld in een onderneming van de sector en aansluitend daarop werkloos werd, in voltijds tijdskrediet of met (brug)pensioen ging;
  • én die op 1 december 2005 ten minste 3 maanden bij BBTK is aangesloten.

De premie bedraagt 100 euro en is betaalbaar van 1 tot 31 december 2005 na afgifte van het attest "syndicale premie" op het BBTK secretariaat.

De attesten worden aan de leden opgestuurd.

Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met het BBTK secretariaat.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek