Generatiepact bis - persmededeling

Door: Marc Verboom | Op: 24/11/2005

ABVV, ACV en ACLVB blijven het "bijgestuurde" Generatiepact onvoldoende vinden.

We stellen vast dat de regering, na de massale betoging en staking van 28 oktober, een aantal bijsturingen heeft aangebracht inzake jongerenwerkgelegenheid, landingsbanen, gelijkgestelde periodes en verlenging van de brugpensioen CAO's op 55, 56 en 57 jaar na 38 jaar loopbaan.

We blijven een reeks van ingrepen en tekortkomingen aanklagen :

 • de te beperkte verruiming van de gelijkstellingen (bv. niet voor landingsbanen en niet voor deeltijdse arbeid);
 • de nieuwe verplichting voor bruggepensioneerden om beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarjt tot 58 jaar (ook na een lange loopbaan of een pijnlijke herstructurering);
 • de nog altijd onvoldoende aanpak van de werkloosheid en van de jeugdwerkloosheid in het bijzonder;
 • de wijze van vaststelling van de brugpensioenleeftijd bij herstructureringen;
 • geen recht op brugpensioen na een lange loopbaan;
 • de inperking van het voltijds tijdskrediet;
 • de onduidelijkheid over zware beroepen;
 • de achterbakse aantasting van het bediendenstatuut, de CAO's tijdskrediet en de loonbarema's;
 • geen voldoende zekerheid over de financiering van de sociale zekerheid na 2007 en een scheve verdeling van de alternatieve financiering tussen de stelsels van werknemers en zelfstandigen.

Deze ingrepen worden doorgevoerd in een klimaat van ruim ongenoegen over :

 • het misprijzen van de premier ten aanzien van de werknemers en het sociaal overleg;
 • het onrechtvaardige sociale en vooral fiscale regeringsbeleid;
 • de houding van de werkgevers : agressief tegenover acties, onwillig in het sociaal overleg, zonder engagementen inzake werkgelegenheid.

We eisen daarom op korte termijn een reeks verbeteringen :

 • verruiming van de gelijkstellingen;
 • herziening van de beschikbaarheid en sanctionering;
 • herstel van de leeftijdsbepaling van brugpensioen bij herstructurering;
 • recht op brugpensioen na een lange loopbaan;
 • eerbiediging van de CAO's voltijds tijdskrediet;
 • spoedige duidelijkheid over het begrip "zware beroepen".

We werken daartoe een actieplan uit, interprofessioneel en federaal gecoördineerd :

 • gericht tot alle betrokken actoren en instanties (werkgevers, regering, parlement, ...;
 • te beginnen met een informatie en sensibilisering op vrijdag 25 november;
 • zonder de mogelijkheid van een 24-urenstaking uit te sluiten. 

 

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek