Betaalde feestdagen in 2006

Door: Marc Verboom | Op: 23/11/2005

Voor 15 december moeten de vervangingsdagen voor feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag worden vastgelegd.

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2006 op de volgende data :

  • zondag 1 januari : Nieuwjaar
  • maandag 17 april : Paasmaandag
  • maandag 1 mei : Feest van de Arbeid
  • donderdag 25 mei : Hemelvaartdag
  • maandag 5 juni : Pinkstermaandag
  • vrijdag 21 juli : nationale feestdag
  • dinsdag 15 augustus : Maria Hemelvaart
  • woensdag 1 november : Allerheiligen
  • zaterdag 11 november : Wapenstilstand
  • maandag 25 december : Kerstmis

Een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) wordt in principe vervangen door de eerstvolgende maandag. In 2006 is dit het geval voor zondag 1 januari (maandag 2 januari) en zaterdag 11 november (maandag 13 november).

Men kan op ondernemingsvlak hiervan afwijken en de vervangingsdag van een feestdag op een ander moment vastleggen. Dit gebeurt in de ondernemingsraad, in akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of in een akkoord tussen de werkgever en elke werknemer afzonderlijk, indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen.

In al deze gevallen moet men voor 15 december 2005 tot een akkoord komen en moet een bericht uitgehangen worden en aan het arbeidsreglement toegevoegd worden waarin de vastgestelde collectieve vervangingsdagen van de feestdagen of de toekenning van de individuele compensatiedagen vermeld staan.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek