Vakantieregeling 2006 in sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 23/11/2005

Regels voor het vastleggen van de vervangingsdagen voor feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag, de regionale verlofdagen en de bijkomende conventionele verlofdagen.

1.wettelijke feestdagen

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2006 op de volgende data :
zondag 1 januari : Nieuwjaar
maandag 17 april : Paasmaandag
maandag 1 mei : Feest van de Arbeid
donderdag 25 mei : Hemelvaartdag
maandag 5 juni : Pinkstermaandag
vrijdag 21 juli : nationale feestdag
dinsdag 15 augustus : Maria Hemelvaart
woensdag 1 november : Allerheiligen
zaterdag 11 november : Wapenstilstand
maandag 25 december : Kerstmis

De wet bepaalt dat een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) in principe wordt vervangen door de eerstvolgende maandag. Voor 2006 is dat van toepassing op de wettelijke feestdagen van zondag 1 januari en zaterdag 11 november.

De vervangingsdag kan evenwel op ondernemingsvlak op een andere dag vastgelegd worden, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij door iedereen vrij te kiezen. Deze beslissing wordt genomen met unanimiteit in de ondernemingsraad of door de vakbondsafvaardiging in overleg met de werkgever. Indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen, dient de werkgever dit te bespreken met iedere bediende afzonderlijk.

In elk van de gevallen moet de beslissing genomen worden voor 15 december 2005.


2.regionale verlofdagen

In de sector heeft iedere bediende recht op de regionale verlofdag : in Vlaanderen (11 juli), Brussel (11 juli of 27 september), Wallonië (27 september) en in het Duitstalig landsgedeelte (15 november). De modaliteiten van toekenning kan bepaald worden op het vlak van de onderneming. Zo kan de regionale verlofdag op een andere dag collectief of individueel worden toegekend.


3.conventionele halve verlofdagen

In de sector heeft men recht op 4 bijkomende halve verlofdagen, met vrijaf ’s namiddags op tweede Nieuwjaarsdag (maandag 2 januari 2006), Goede Vrijdag (vrijdag 14 april 2006), Allerzielen (donderdag 2 november 2006) en tweede Kerstdag (dinsdag 26 december 2006).

Indien de wettelijke feestdag van zondag 1 januari vervangen wordt door maandag 2 januari wordt de halve dag van 2 januari aan elke bediende individueel toegekend (vrij op te nemen).

Op ondernemingsvlak kunnen de 4 halve verlofdagen op een ander tijdstip worden toegekend (bv. door iedere bediende vrij te kiezen).

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek