Nationale betoging 28 oktober

Door: Marc Verboom | Op: 19/10/2005

In gemeenschappelijk vakbondsfront organiseren ABVV, ACV en ACLVB een grote nationale betoging tegen de regeringsplannen inzake eindeloopbaan.

In gemeenschappelijk vakbondsfront organiseren ABVV, ACV en ACLVB een grote nationale betoging tegen de regeringsplannen inzake eindeloopbaan. (korte samenvatting)

Regering en werkgevers willen oudere werknemers langer doen werken. Ze willen ook ontslagen werknemers onder druk zetten. Op een moment dat de regering zelf bij de pakken gaat zitten en toegeeft haar doelstelling (+ 200.000 jobs) niet te halen. En op een moment dat 140.000 jongeren nog zonder werk zitten, de meeste allochtonen vergeefs werk zoeken en veel vrouwen moeilijk aan de slag raken.

 ACV, ABVV en ACLVB eisen daarom serieuze aanpassingen aan het regeringsplan :

1. Een sterk jongerenbanenplan binnen een sterk werkgelegenheidsbeleid

2. Geen drastische beperking van het conventioneel brugpensioen

          * geen verhoging van de loopbaan voor brugpensioen op 60 jaar (CAO 17)
          * geen verlenging van de loopbaan op 58 jaar zonder uitbreiding van de gelijkgestelde periodes
          * uitbreiding van die periodes ook en vooral voor vrouwen met deeltijdse jobs of onvolledige loopbanen
          * verlenging ook na 2010 van de CAO’s 55, 56 en 57 jaar na 38 jaar loopbaan
          * toegang tot brugpensioen na 38 jaar werken
          * spoedige regeling en serieuze definitie van zware beroepen

    3. Positieve begeleiding van slachtoffers van herstructureringen

          * een tewerkstellingscel voor 50-plussers mag niet ten koste gaan van jongere werknemers
          * beschikbaarheid heeft ook geen zin zolang er nog zoveel werklozen zijn en zolang werkgevers geen oudere werknemers willen
          * een tewerkstellingscel moet helpen, niet bestraffen : niet inbreken in het recht op brugpensioen en niet in de vooropzeg

    4. Canada dry

          * geen inbreuk op bestaande sectorale regelingen
          * geen financiële bemoeilijking van landingsbanen

    5. Tijdskrediet

          * recht op 1/5 tijdskrediet vanaf 55 jaar overal
          * geen inkorting voltijds tijdskrediet, geen inbraak in CAO’s
          * in principe vervanging bij half- en voltijds tijdskrediet

    6. Pensioen

           * geen aantasting gelijkstellingen, geen apart fictief loonplafond

 Om die eisen kracht bij te zetten roepen ABVV, ACV en ACLVB op tot :

    * een nationale interprofessionele betoging op vrijdag 28 oktober 2005 om 11u30 in Brussel-Noord
    * ondersteund door een 24-urenstaking

 ACV, ABVV en ACLVB maken begin november een evaluatie en beslissen, zo nodig indien de regering en de werkgevers niet tot wijzigingen van het “generatiepact” bereid zijn, tot andere acties.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek