Stijgende olieprijzen

Door: Marc Verboom | Op: 06/09/2005

ABVV vindt voorstellen van Agoria onzinnig : gezinnen-verbruikers geen twee keer doen betalen voor hun stookolie

Paul Soete, gedelegeerd bestuurder van de werkgeversfederatie Agoria, lanceerde tijdens het weekend via de pers het voorstel om de stookolie uit de index te halen. Niemand kan ontkennen dat de hoge olieprijs een steeds nijpender probleem wordt. Maar het voorstel van Soete om de stookolie uit de index te halen is onzinnig vindt het ABVV. Ten eerste zijn we er principieel tegen : de koppeling van de lonen aan de index is het beste instrument om de koopkracht van de actieve en de niet-actieve bevolking te vrijwaren. Als de stookolie uit de indexkorft wordt gelicht zal dit zorgen voor een negatieve invloed op de koopkracht van werknemers, werklozen, gepensioneerden, zieken, ... Terwijl de overgrote meerderheid onder hen al aan koopkracht inboet doordat de benzine niet in de gezondheidsindex is opgenomen. Bovendien is zich kunnen verwarmen een basisbehoefte! als de stookolie uit de index gelicht wordt zal de spilindex (die gebruikt wordt om de lonen en uitkeringen te verhogen) zeer waarschijnlijk met 4 à 5 maanden verlaat worden. De gebruikers zullen dus twee keer langs de kassa moeten. Agoria stelt voor ter compensatie een netto forfaitaire premie te geven aan de werknemers. Over de hoogte van die premie spreekt Paul Soete zich niet uit. Wel over het feit dat die belastingvrij moet en dat er geen sociale bijdragen moeten op betaald worden. Dus nog maar eens minder inkomsten voor de staat en voor de sociale zekerheid. De vraag is alleen of alle sectoren even "sterk" zijn om een gelijke premie te kunnen betalen.

Het ABVV pleit voor een globale aanpak van de energieprijzen en voor structurele oplossingen. Met éénmalige premies wordt niets opgelost, met het schrappen van de olieproducten uit de index nog minder.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek