Verlof bijstand zwaar ziek kind uitgebreid

Door: Marc Verboom | Op: 19/08/2005

Het verlof voor bijstand voor een zwaar ziek kind wordt uitgebreid voor alleenstaande ouders

Het KB van 15 juli 2005 (BS 28 juli 2005) breidt het verlof voor medische bijstand uit voor alleenstaande ouders die het verlof wensen op te nemen om medische bijstand/verzorging te verlenen aan een zwaar ziek kind.

De uitbreiding houdt in dat alleenstaande ouders in geval van zware ziekte van een kind van maximaal 16 jaar hun arbeidsprestaties volledig kunnen onderbreken gedurende 24 maanden (i.p.v. 12 maanden) of deze kunnen verminderen tot een halftijdse betrekking of met 1/5 gedurende 48 maanden (i.p.v. 24 maanden).

Een "alleenstaande" ouder is iemand die uitsluitend samenwoont met 1 of meerdere van zijn kinderen. Het bewijs is te leveren d.m.v. een attest van samenstelling van het gezin, af te leveren door de gemeentelijke overheid. Het medisch attest is af te leveren door de behandelende geneesheer.

In alle andere gevallen van verlof om medische bijstand blijft de maximumduur (24 of 12 maanden) ongewijzigd.

De periodes van schorsing en vermindering om medische bijstand kunnen enkel opgenomen worden met periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden, aaneensluitend of niet.

Het KB treedt in werking op 7 augustus 2005 en is bijgevolg van toepassing op alle aanvragen die vanaf die datum bij de werkgever worden ingediend.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek