Verhoging uitkeringen themaverloven

Door: Marc Verboom | Op: 18/08/2005

De uitkeringen voor ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor bijstand aan een zwaar ziek familielid verhoogd vanaf juli 2005

Het KB van 15 juli 2005 verhoogt de RVA uitkeringen voor het ouderschapsverlof, het palliatief verlof en het verlof voor de bijstand aan een zwaar ziek familielid als volgt :
  • met 100 euro in geval van een volledige onderbreking van de arbeidsprestaties van 558,34 tot 658,34 euro bruto per maand (591,66 euro netto);
  • met 50 euro in geval van een vermindering tot halftijdse arbeidsprestaties voor werknemers jonger dan 50 jaar van 279,15 tot 329,15 euro bruto per maand (272,72 euro netto);
  • met 38,50 euro bij een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5, maar enkel in het geval de werknemer jonger is dan 50 jaar Ún alleenstaande is Ún ten minste 1 kind ten laste heeft; de uitkering verhoogt dan van 111,67 tot 150,17 euro bruto per maand (124,42 euro netto).
De verhoging van deze uitkeringen geldt voor alle uitkeringen die worden uitbetaald vanaf 28 juli 2005 en die ten vroegste betrekking hebben op de maand juli 2005.

De verhoging met 100 euro bij een volledige onderbreking en de verhoging met 50 euro bij een halftijdse vermindering van de arbeidsprestaties worden automatisch toegekend. De verhoging met 38,50 euro bij een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5 wordt automatisch toegekend aan "nieuwe gevallen" op basis van een verklaring op eer. De werknemers die reeds in het stelsel zitten zullen een brief van de RVA ontvangen met de vraag een verklaring op eer te ondertekenen dat ze zich in de situatie bevinden die recht geeft op de verhoogde uitkering.

Op 1 augustus 2005 zullen alle uitkeringen in het kader van het tijdskrediet en loopbaanonderbreking in het kader van thematische verloven opnieuw aangepast worden t.g.v. de indexatie van de sociale uitkeringen.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek