Nieuwe maatregelen ouderschapsverlof

Door: Marc Verboom | Op: 18/08/2005

Het recht op ouderschapsverlof wordt uitgebreid en versoepeld vanaf juli 2005

Het KB van 15 juli 2005 (BS 28 juli 2005) versoepelt de uitoefening van het recht op ouderschapsverlof.

Het KB verhoogt de maximale leeftijd van het kind van 4 tot 6 jaar. Het ouderschapsverlof zal voortaan dus uiterlijk voor de leeftijd van 6 jaar moeten aanvangen.

In 2 gevallen blijft echter een afwijkende leeftijdsgrens van toepassing :
  • wanneer de werknemer ouderschapsverlof wenst op te nemen naar aanleiding van de adoptie van een kind moet het ouderschapsverlof aanvangen binnen 4 jaar vanaf de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister en uiterlijk voor het kind de leeftijd van 8 jaar bereikt heeft;
  • wanneer de werknemer ouderschapsverlof wenst op te nemen voor de zorg van een gehandicapt kind (ten minste 66%) moet dit uiterlijk voor het kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt.
Het ouderschapsverlof kan in verschillende vormen opgenomen worden :
  • een volledige onderbreking;
  • een halftijdse onderbreking (enkel voor voltijdsen);
  • een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5 (enkel voor voltijdsen).
Voortaan kan de werknemer voor één en hetzelfde kind soepel overstappen van de ene vorm naar de andere en zijn de periodes anders opsplitsbaar :
  • een volledige onderbreking voor een maximale periode van 3 maanden. Deze periode van 3 maanden kan opgesplitst worden in periodes van 1 maand of een veelvoud;
  • een vermindering tot een halftijdse betrekking voor maximaal 6 maanden, eventueel op te splisten in periodes van 2 maanden of een veelvoud;
  • een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5 voor een maximale periode van 15 maanden, eventueel op te splitsen in periodes van 5 maanden of een veelvoud.
Hierbij geldt dat 1 maand volledige onderbreking overeenkomt met 2 maanden vermindering tot een halftijdse betrekking en met 5 maanden vermindering van de prestaties met 1/5.

Het KB wijzigt eveneens de aanvraagformaliteiten. De aanvraag voor ouderschapsverlof moest tot nu toe bij de werkgever 3 maanden op voorhand gebeuren. Voortaan moet de werkgever ten laatste 2 maanden en ten vroegste 3 maanden vooraf in kennis worden gesteld. De partijen behouden de mogelijkheid om de termijn in onderling akkoord in te korten. Per aanvraag kan slechts 1 aaneengesloten periode worden aangevraagd.

De mededeling moet schriftelijk gebeuren, hetzij door een aangetekende brief, hetzij door overhandiging van een brief dat door de werkgever voor ontvangst wordt ondertekend. Het moet de gewenste begin- en einddatum van het ouderschapsverlof vermelden.

Deze maatregel uit het KB treedt in werking voor alle aanvragen vanaf 28 juli 2005.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek