Verplaatsingen met eigen wagen

Door: Marc Verboom | Op: 17/08/2005

Kilometervergoeding aangepast op 1 juli 2005

Werknemers die zich voor beroepsdoeleinden met de eigen wagen verplaatsen hebben recht op een vergoeding die fiscaal wordt vrijgesteld als ze niet meer bedraagt dan de kostprijs van het vervoer. Hiervoor refereert de fiscus en RSZ naar het tarief dat de overheid hanteert voor haar ambtenaren. Het KB van 20 juli 2000 legt deze kilometervergoeding vast als een forfaitair bedrag, zonder onderscheid te maken naar het type van wagen of de fiscale PK. Het KB voorziet eveneens in een jaarlijkse indexering van het bedrag op 1 juli. Vanaf 1 juli 2005 bedraagt de kilometervergoeding 0,2841 euro per kilometer.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek