BBTK keurt ontwerpakkoord PC 218 goed

Door: Marc Verboom | Op: 18/05/2005

BBTK keurt met grote meerderheid het ontwerpakkoord voor het ANPCB ( PC 218 ) goed

Na heelwat onderhandelingsrondes en de actie op 17 mei voor de deuren van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg te Brussel, waar op dat moment een verzoeningsvergadering van de "laatste kans" plaatshad, kwam in de nacht van 17 op 18 mei een ontwerpakkoord voor de periode 2005 - 2006 tot stand.

De belangrijkste punten van dit akkoord zijn :

koopkracht
Het akkoord voorziet in een loonsverhoging van 18 euro bruto per maand vanaf 1 januari 2006 op de barema's en reŽle lonen. Deze loonsverhoging komt bovenop de indexering en de baremieke verhogingen. Dit is heelwat meer dan de loonsverhoging van 8 euro per maand die de werkgevers tot dinsdagmiddag voor ogen hadden.

Vanaf 1 januari 2006 wordt het huidig indexsysteem vervangen door een systeem van een vaste jaarlijkse indexering op 1 januari van elk jaar op basis van de inflatie van het jaar voordien.

opleidingen
Alle maatregelen voorzien in het vorige akkoord m.b.t. de opleidingen (individueel recht op 4 opleidingsdagen per bediende of bedrijfseigen opleidingsplan) worden verlengd voor 2006 en 2007. De inspraak van de vakbondsafvaardiging bij het uitstippelen van een opleidingsbeleid in de bedrijven wordt versterkt.

tijdskrediet
Alle bestaande maatregelen inzake tijdskrediet worden velengd :
  • bedienden van 55 jaar en ouder die hun arbeidsprestaties tot 4/5 terugbrengen worden niet meegerekend voor de drempel van 5%;
  • bedienden van 55 jaar en ouder die hun arbeidsprestaties tot 4/5 terugbrengen hebben recht op een aanvullende vergoeding ter waarde van 75 euro;
  • het recht op tijdskrediet voor de bedienden van 50 jaar en jonger wordt verlengd tot 2 jaar.

Daarenboven wordt de duur voor een volledige onderbreking van de arbeidsprestaties in het kader van het tijdskrediet uitgebreid van 2 tot 3 jaar voor de bedienden jonger dan 50 jaar en die een anciŽnniteit hebben van ten minste 5 jaar in de onderneming.

De uitoefening van het recht op tijdskrediet kan echter door de werkgever ingeperkt worden voor de niet-uitvoerende bedienden en bedienden met een "unieke" functie. Deze beperking kan echter slechts na consultatie van de vakbondsafvaardiging.

brugpensioen
Het brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar wordt verlengd tot 31 december 2006.

tewerkstellingsmaatregelen
Concrete maatregelen worden tegen eind 2005 uitgewerkt om de tewerkstelling en opleiding van jongeren en "ouderen" (+45 jaar) en allochtone werkzoekenden te verbeteren.

Bovendien worden de werkzaamheden voor de invoering van een nieuwe functieclassificatie verder te gezet en wordt de mogelijkheid tot de invoering van een tweede pensioenpijler bestudeerd.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek