Opleidingsaanbod CEVORA juni - december 2005

Door: Marc Verboom | Op: 10/05/2005

CEVORA biedt opnieuw een ruim gamma van werknemersopleidingen aan

De sectorale CAO van 15 mei 2003 bestendigde voor elke bediende het recht op 4 dagen opleiding, georganiseerd binnen de werktijd, voor de periode 2004 - 2005.

CEVORA, het sectoraal vormingscentrum van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden ( PC 218 ) wil de bedienden uit de sector optimaal ondersteunen om dit recht kwaliteitsvol en behoeftegericht in te vullen.

CEVORA biedt dan ook tijdens het najaar 2005 een breed gamma van cursussen aan, zoals ondermeer :
  • taaltrainingen Frans, Engels, Duits en Nederlands voor anderstaligen;
  • opleidingsaanbod voor bedienden in de handelssectoren;
  • opleidingsaanbod voor bedienden van de grafische sector en reclamebureaus;
  • opleidingsaanbod voor bedienden in de informatica- en telecomsector;
  • opleidingen voor de bedienden in de toeristische sector;
  • opleidingen voor bedienden in de autosector;
  • opleidingen voor CAD-tekenaars.
Brochures omtrent deze opleidingen zijn te bekomen op het BBTK secretariaat (Marc Verboom - secretaris BBTK Mechelen - mverboom@bbtk-abvv.be)

of zoek een gepaste opleiding via een handige zoekmachine op de CEVORA website cevora opleidingen.« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek