Vlaamse aanmoedigingspremie

Door: Marc Verboom | Op: 21/04/2005

Vlaamse regering bespaart op de Vlaamse aanmoedigingspremies

Ondanks hevig verzet van de vakbonden zet de Vlaamse regering haar wil door om te besparen in het stelsel van de Vlaamse aanmoedigingspremies in de privť-sector. Het budget werd teruggedrongen tot 12 miljoen euro met als gevolg dat een aantal aanpassingen zich opdrongen.

Het besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 2005 is van belang voor wie toetreedt tot het systeem van "opleidingskrediet" en "zorgkrediet" en voor diegenen waarvan de onderliggende aanvraag tijdskrediet aanvangt vanaf 1 april 2005.

Opleidingskrediet
Tijdens je volledige beroepsloopbaan kan je een aanmoedigingspremie opleidingskrediet krijgen voor de duur van maximum 2 jaar. Daar komen eventueel 6 maanden extra bij indien je meer dan 20 jaar anciŽnniteit hebt of indien het gaat om een opleiding in tweedekansonderwijs of voor knelpuntberoepen.

De Vlaamse aanmoedigingspremie is aanvullend op het federaal stelsel van tijdskrediet. Bijgevolg moet je een uitkering tijdskrediet ontvangen.

De aanvullende Vlaamse aanmoedigingspremie opleidingskrediet bedraagt per maand :
 • 159,18 euro indien je een voltijdse arbeidsregeling volledig schorst
 • 106,12 euro indien je een voltijdse arbeidsregeling vermindert tot een halftijdse betrekking
 • 106,12 euro indien je een deeltijdse arbeidsregeling van ten minste 50 % volledig schorst
 • 53,06 euro indien je een deeltijdse arbeidsregeling van tenminste 20 % en ten hoogste 50 % volledig schorst.
Voor alleenstaanden (al dan niet met kinderen ten laste) wordt het bedrag in beide gevallen verhoogd met 39 euro.

Zorgkrediet
Tijdens je volledige beroepsloopbaan kan je maximum 1 jaar een aanmoedigingspremie zorgkrediet verkrijgen.

De Vlaamse aanmoedigingspremie is aanvullend op het federaal stelsel van tijdskrediet en thematisch verlof. Bijgevolg moet je een uitkering ontvangen in het kader van :
 • ofwel thematisch verlof (ouderschapsverlof voor de zorg van kinderen tot 4 jaar, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof)
 • ofwel tijdskrediet om zorg te verlenen aan een kind ten laste jonger dan 8 jaar (kinderen met een handicap tot 12 jaar), voor de zorg van een moeder of vader ouder dan 70 jaar of voor de zorg van een zwaar ziek gezins- of familielid of een persoon die ongeneeslijk ziek is.
De aanvullende Vlaamse aanmoedigingspremie opleidingskrediet bedraagt per maand :
 • 159,18 euro indien je een voltijdse arbeidsregeling volledig schorst
 • 106,12 euro indien je een voltijdse arbeidsregeling vermindert tot een halftijdse betrekking
 • 53,06 euro indien je een voltijde arbeidsregeling vermindert met 20 %
 • 106,12 euro indien je een deeltijdse arbeidsregeling van ten minste 50 % volledig schorst
 • 53,06 euro indien je een deeltijdse arbeidsregeling van tenminste 20 % en ten hoogste 50 % volledig schorst.
Voor alleenstaanden (al dan niet met kinderen ten laste) wordt het bedrag in beide gevallen verhoogd met 39 euro.

Het nieuwe besluit treedt in werking vanaf 1 april 2005.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek