Onderhandelingen logistiek

Door: Marc Verboom | Op: 20/04/2005

Het sociaal overleg over een nieuwe CAO voor de periode 2005 - 2006 schiet niet bepaald op.

Na vele uren onderhandeling en ettelijke schorsingen, zijn de werkgevers er op 11 april uiteindelijk toe gebracht antwoord te geven op de gemeenschappelijke eisenbundel van de bediendenvakbonden.

Op een aantal kwalitatieve punten werd vooruitgang geboekt, zij het nog onvoldoende.

Op het vlak van de koopkracht (rechtstreeks en via een aanvullend pensioen) staan we nog zo goed als nergens. De werkgevers stellen zich wat betreft de marge voor loonsverhoging op een heel scherp afgemeten standpunt. Volgens hen komen er over de periode van 2 jaar zeker 3 indexeringen (van 1,4 %) en de baremieke verhogingen vertegenwoordigen in hun ogen minstens 1 % over 2 jaar. Bijgevolg is er weinig of geen marge voor bijkomende loonsverhogingen.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft aan de werkgevers geantwoord dat het die analyse niet deelt en dat de werkgeversvoorstellen erg ondermaats zijn.

We hebben dan ook geŽist dat er op 22 april een nieuw en beter voorstel wordt gedaan. Voor ons is het de onderhandeling van de laatste kans vooraleer we zullen overgaan tot het samenroepen van het verzoeningsbureau en het indienen van een stakingsaanzegging, met alle mogelijke gevolgen vandien.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek