Rookverbod op de werkplaats

Door: Marc Verboom | Op: 09/03/2005

Een nieuw KB voert een rookverbod op de werklplaatsen in vanaf 1 januari 2006

Principieel verbod
Het Koninklijk Besluit van 19 januari 2005 (verschenen in het Belgisch Staasblad van 2 maart 2005) moet aan iedere werknemer het recht garanderen op werkruimtes vrij van tabaksrook. Een rookverbod zal vanaf 1 januari 2006 gelden :
 • in de werkruimtes en arbeidsplaatsen (met inbegrip va, werfcabines, vrachtwagens, bestelwagens en dienstwagens);
 • in de sociale ruimtes (sanitair, refter, rustlokalen, lokalen eerste hulp, ...);
 • in de vervoermiddelen voor gemeenschappelijk vervoer van en naar het werk.
Maar ...
het KB is niet van toepassing op :
 • werkruimtes in open lucht (bv. binnenkoer);
 • werkzaamheden in open lucht;
 • horecazaken waar roken voor het publiek is toegelaten;
 • private vertrekken in maatschappelijke instellingen waar de bewoners mogen roken (bv. rustoord, gevangenis, ...);
 • in privé-woningen waar werknemers worden tewerkgesteld (thuiswerkers).
Rookkamer
Roken is enkel nog toegelaten in lokalen die geen werkruimtes zijn én die daartoe op uitdrukkelijke wijze aangewezen worden. Zo kan de werkgever, na voorafgaand advies van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) (of de vakbondsafvaardiging of de werknemers zelf indien deze overlegorganen niet bestaan) een rookkamer voorzien. Ook hier legt het KB een aantal regels op :
 • de rookkamer moet afdoende verlucht worden;
 • de toegangsregeling moet vastgelegd worden;
 • de regeling mag geen ongelijke behandeling van de werknemers veroorzaken.
Overgangsmaatregelen
Vanaf nu dient de werkgever een algemeen beleid te voeren om het roken in de werkruimtes en sociale ruimtes in te perken en om hinder te wijten aan tabaksrook uit te schakelen. Hij moet echter geen kosten dragen verbonden aan anti-rookcampagnes.


BBTK roept de werkgevers op om het sociaal overleg bij de uitvoering van dit KB maximaal te benutten opdat rookvrije werkruimtes voor de niet-rokers en het verhinderen van passief meeroken zou kunnen verzoend worden met de verzuchtingen van rokende werknemers door te voorzien in afgesloten rookruimtes.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek