Herziening richtlijn Bolkestein

Door: Marc Verboom | Op: 07/03/2005

Euro-commissaris Mc Creevy distantieert zich van de richtlijn Bolkestein

De Nederlandse liberaal, Frits Bolkestein, wenste de diensten binnen Europa te liberaliseren. Een lidstaat zou geen eigen voorwaarden, kwaliteitseisen, sociale tarieven of een beleid van maximale toegankelijkheid meer kunnen hanteren in één of andere dienstensector waaronder ondermeer onderwijs, cultuur, media, post, bouw, schoonmaak, handel, uitzendarbeid, gezondheidszorgen, ...
Bovendien zouden buitenlandse bedrijven, die bijvoorbeeld in België in de dienstensectoren actief zouden worden, niet meer gebonden zijn om de Belgische sociale wetgeving toe te passen. Ze zouden enkel de spelregels op sociaal vlak van het "land van oorsprong" (bijvoorbeeld Polen) dienen te respecteren.

Zijn opvolger, de Ier Charlie Mc Creevy, heeft donderdag laatstleden aangekondigd dat de richtlijn drastisch moet herschreven worden. Volgens Mc Creevy moet in een nieuw ontwerp van de dienstenrichtlijn de gezondheidszorgen en de diensten van algemeen belang uitgesloten worden van het toepassingsgebied van de richtlijn en moet sociale dumping (o.a. het begrip "land van oorsprong") vermeden worden.

Verzet loont, ook op Europees vlak. De BBTK heeft zich steeds tegen de richtlijn Bolkestein gekant en voortdurend inspanningen geleverd om de Bolkestein richtlijn tegen te houden (opstellen van dossier, verspreiding van standpunt, mobilisatie en sensibilisering via acties en betogingen, lobbywerk, ...). Na een moeizaam begin sloten steeds meer en meer Europese vakbonden zich bij dit verzet aan en is uiteindelijk ook het Europees Vakverbond (EVV) ons gevolgd.

In lidstaten zoals Zweden, Duitsland, Frankrijk en België nam ook de politieke druk steeds toe waardoor de Europese Commissie nu het ontwerp van Bolkestein moet laten vallen.

Het is nu uitkijken naar het nieuwe ontwerp van richtlijn. Waakzaam blijven is de boodschap !!!


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek