Recht op vorming afdwingbaar !!! (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 01/03/2005

De maand maart is een belangrijk moment om je recht op vorming op te eisen. Een brochure en standaardbrieven kunnen je hierbij helpen

1. een individueel recht op vorming

Het sectoraal akkoord 2003-2004 voorziet voor de bedienden tewerkgesteld in de sector ANPCB ( PC 218 ) in een individueel recht op 4 vormingsdagen tijdens de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2005. Het moet gaan om opleidingen die de professionele kwalificatie van de bedienden en kaderleden kunnen verhogen.
Deeltijdse werknemers krijgen de vormingsdagen in verhouding tot hun deeltijdse prestaties.
Deze opleidingsdagen moeten in principe ingericht worden tijdens de werkuren. Indien de opleiding (uitzonderlijk) toch plaatsvindt buiten de normale werkuren moet je werkgever een gelijke compensatie in arbeidstijd voorzien.

Van het individueel recht kan in bepaalde gevallen afgeweken worden (zie onder 2.)

2. verschillende situaties

ondernemingen met syndicale delegatie en een bedrijfseigen opleidingsplan
In een bedrijfseigen opleidingsplan kunnen andere modaliteiten zijn vastgelegd waardoor afgeweken wordt van het individueel recht. Het totaal pakket aan opleidingsdagen kan voorbehouden zijn aan bepaalde bedienden of categorieŽn van bedienden.

ondernemingen met syndicale delegatie en zonder vormingsakkoord
Je werkgever kan al dan niet toegetreden zijn tot het suppletief vormingsplan van CEVORA (het suppletief plan is een type-opleidingsplan opgemaakt door CEVORA). In dit geval kan niet afgeweken worden van het individueel recht op vorming. M.a.w. je hebt altijd recht op 4 opleidingsdagen tijdens de periode 2004-2005.

ondernemingen zonder syndicale delegatie en met toetreding tot suppletief plan
Je werkgever kan toegetreden zijn tot het suppletief vormingsplan van CEVORA. In dit geval kan 50% van het aantal opleidingsdagen overgedragen worden aan een andere bediende. M.a.w. je hebt altijd recht op minstens 2 opleidingsdagen tijdens de periode 2004-2005.

ondernemingen zonder syndicale delegatie en zonder vormingsakkoord
Is je werkgever niet toegetreden tot het suppletief vormingsplan dan moet het recht op 4 opleidingsdagen in de periode 2004-2005 onverkort worden toegepast.

3. afdwingbaar recht of omzetting in bijkomende verlofdagen

Als je werkgever geen of onvoldoende opleidingsdagen heeft aangeboden voor 31 december 2004 kan je je recht doen gelden via een schriftelijke vraag te richten aan je werkgever uiterlijk voor 31 maart 2005 = FASE 1.

Doet je werkgever tegen uiterlijk 30 april 2005 geen voldoende aanbod (aantal dagen, wanneer, welke opleidingen, ...), dan kan je :
  • ofwel je recht doen gelden met de keuze uit het CEVORA-aanbod aan opleidingen;
  • ofwel deze 4 dagen of het resterende gedeelte ervan te laten omzetten in betaald verlof = FASE 2.
Reageert je werkgever wel op je brief, maar is hij zijn engagement eind de cember 2005 niet of onvoldoende nagekomen, dan heb je opnieuw de keuze tussen:
  • ofwel je recht doen gelden met de keuze uit het CEVORA-aanbod aan opleidingen;
  • ofwel deze 4 dagen of het resterende gedeelte ervan te laten omzetten in betaald verlof = FASE 3.
4. een keuze uit het CEVORA-aanbod

Indien je je recht op opleiding dient uit te oefenen bij gebrek aan een aanbod vanwege je werkgever kan je een keuze maken uit het opleidingsaanbod van CEVORA. CEVORA, het opleidingscentrum voor de bedienden van het ANPCB ( PC 218 ), biedt een ruim pakket aan opleidingen aan op maat voor de verschillende subsectoren en/of functies binnen het ANPCB. Het volledige opleidingsaanbod vind je terug op de website cevora

De vormingsdagen worden gelijkgesteld met arbeidsdagen (en dus te betalen door je werkgever). Ook de verplaatsingskosten zijn ten laste van je werkgever.

5. dienstverlening BBTK

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de BBTK-afgevaardigden in je onderneming of op het BBTK-secretariaat. Stuur een e-mail naar MVerboom@bbtk-abvv.be of bel op het nummer 0475/61.90.69 of 015/28.06.95

BBTK werkte een modelbrief uit voor elk van de situaties en fases om de nog niet toegekende vormingsdagen en/of de omzetting ervan in betaalde verlofdagen aan te vragen bij je werkgever. De modelbrieven zijn beschikbaar bij de BBTK-afgevaardigden in je onderneming of kunnen telefonisch of per e-mail aangevraagd worden op het BBTK-secretariaat.


TOT SLOT : indien je werkgever geen voorstel van opleidingsaanbod heeft gedaan voor 31 december 2004, moet je in ieder geval schriftelijk reageren voor 31 maart 2005 (fase 1). Doe je dit niet dan verlies je het recht op de opleidingsdagen of een eventuele omzetting in verlofdagen. M.a.w. je kan in de latere fases 2 en 3 niet meer reageren.


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek