BBTK verwerpt ontwerp interprofessioneel akkoord

Door: Marc Verboom | Op: 02/02/2005

Het Federaal Comité van BBTK heeft op 2 februari het ontwerp van interprofessioneel met overgrote meerderheid verworpen

Het Federaal Comité van BBTK heeft het ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) met een erg ruime meerderheid (98%) afgewezen.

Het Federaal Comité van BBTK wil hierbij benadrukken :
  • 1. met betrekking tot het statuut arbeiders/bedienden : dat het niet kan instemmen (zoals het ontwerp van IPA voorziet) met een proces van neerwaartse harmonisering van het bediendenstatuut dat leidt tot een gemeenschappelijk statuut waarbij de essentiële elementen van het bediendencontract in het gedrang komen;
  • 2. met betrekking tot het presteren van gesubsidieerde en door collectieve middelen aangemoedigde overuren : dat deze overuren niet zullen bijdragen tot een betere werkgelegenheid en dat bovendien de toepassing van het aanmoedigingsmechanisme niet gecontroleerd kan worden en zal leiden tot onbegrensd misbruik van collectieve middelen, als er geen systeem voor registratie en meting van de arbeidstijd en dus van de overuren wordt ingevoerd;
  • 3. met betrekking tot de onderhandelingsmarge voor de sectorale en bedrijfsonderhandelingen : dat deze marge uitermate klein of zelfs onbestaand is, vooral als de werkgevers in de berekening van de beschikbare onderhandelingsmarge ook nog eens de baremieke verhogingen meerekenen;
  • 4. met betrekking tot de eindeloopbaanstelsels en in het bijzonder het algemeen brugpensioen op 58 jaar : dat het vaststelt dat het uitblijven van een tijdelijke oplossing voor de duur van het interprofessioneel akkoord het sectoraal overleg zal vertragen tot na de besluiten van het driepartijenoverleg over de eindeloopbaan en tevens de voorwaarden voor het brugpensioen (zoals het kader van de regeringsverklaring voorziet) verder op losse schroeven zal zetten.
Tegelijk met het opstarten van de sectorale onderhandelingen zal BBTK in de komende weken zijn campagne opvoeren tot informeren, sensibiliseren en mobiliseren :
  • voor het behoud en de verbetering van het bediendencontract;
  • over de belangen die bij het driepartijenoverleg omtrent de eindeloopbaan op het spel staan;
  • voor de vrijwaring van de sociale zekerheid, met name door de financiering ervan uit te breiden naar middelen die alle inkomens doen bijdragen, ook de inkomens uit roerend en onroerend kapitaal.
Het Federaal Comité van BBTK verklaart zich bereid om zich in te schrijven in elke actie die nodig zou blijken om tegemoet te komen aan zijn doelstellingen inzake bediendencontract, eindeloopbaan en vrijwaring van de sociale zekerheid.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek