Raadpleging over sectoraal eisenbundel ( PC 218 )

Door: Marc Verboom | Op: 05/01/2005

Bij het opstellen van de sectorale eisenbundel wensen we je mening te kennen. Reageren kan via deze website.

Aan de bedienden van de sector ANPCB ( PC 218 ).

De onderhandelingen over het Interprofessioneel Akkoord zijn verdaagd tot 12 januari 2005. Voor ons geen reden om nu al te denken aan de volgende stap ... de sectorale onderhandelingen. Reden genoeg voor BBTK om de bedienden uit de sector te raadplegen bij het opstellen van de sectorale eisenbundel.

Je mening is voor ons van belang. Neem even de tijd en laat ons je mening/reacties weten via mverboom@bbtk-abvv.be of via het Forum op deze website. Doe dit voor 1 februari 2005.

Koopkracht
Het vorige akkoord bezorgde de bedienden van het PC 218, het Aanvullend Nationaal Paritair Comitť (ANPCB), een loonsverhoging van Ä 22. Daarbij kwamen nog de indexaties (2 maal 2% over 2003-2004) en de normale baremieke verhogingen. Ook vandaag staat de verhoging van de koopkracht op onze agenda. En voor u ?

Classificatie
Wij naderen de eindfase van de technische werkzaamheden ivm de sectorale classificatie. Het ANPCB is nog ťťn van de weinige sectoren waar de verloning gebaseerd is op leeftijdbarema's. In de onderhandelingen aangaande de sectorbarema's kan de vraag gesteld worden om over te schakelen naar anciŽnniteitsbarema's. Wat denkt u hiervan ?

Opleiding
Het ANPCB is een voorloper op het gebied van vorming. Elke bediende in de sector heeft recht op 4 dagen vorming gedurende de CAO periode. Bij deze onderhandelingen willen wij de uitbreiding van dit vormingsrecht. Verder hebben de bedienden nog het recht op een bijkomende opleidingsdag buiten de werkuren en krijgen hiervoor een vergoeding van Ä 40. Wat zijn uw ideeŽn hierover ?

Om ťťn en ander afdwingbaar te maken willen wij dat er een informatieplicht van de werkgever naar zijn werknemers komt aangaande de gekozen modaliteiten van de opleidingsCAO, ook in bedrijven waar geen syndicaal afgevaardigden zijn. Wat denkt u ?

Tijdskrediet
De combinatie van werk en gezin blijft een groot struikelblok in onze maatschappij. Om aan deze noden tegemoet te komen, hebben wij in de sector het nodige weerwerk geleverd en voor de bedienden een uitbreiding van het recht van 1 tot 2 jaar bekomen. Voor de bedienden van 55 jaar en ouder is er een onbeperkt recht tot vermindering van hun arbeidsprestaties met 1/5de ťn met een aanvullende vergoeding van Ä 56,10.
Wij willen nu verder gaan en stellen volgende uitbreidingen van de voordelen voor :
  • recht nog verder uit te breiden tot 5 jaar;
  • bedienden vanaf 50 jaar onbeperkt recht met een aanvullende vergoeding.
Heeft u nog andere voorstellen ?

Brugpensioen
In het vorig akkoord werd de mogelijkheid om op brugpensioen te gaan vanaf 58 jaar verlengd. Wij eisen de verlenging van dit akkoord.

AnciŽnniteitsverlof
Om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de oudere bedienden stellen wij de invoering van 1 dag anciŽnniteitsverlof per 5 jaar anciŽnniteit voor. Wat vindt u ?

Syndicale vertegenwoordiging
De grote meerderheid van de bedienden van het ANPCB werkt in een KMO. Om hun belangen te kunnen verdedigen zijn wij vragende partij om een syndicale vertegenwoordiging op te starten in alle bedrijven ongeacht hun statuut of de grootte. En u ?

Eindejaarspremie
In de huidige afspraken aangaande de eindejaarspremie geldt dat bedienden die zelf hun ontslag geven 5 jaar anciŽnniteit dienen te bewijzen om de prorata betaling van de eindejaarspremie te bekomen. Wij willen een prorata betaling in alle gevallen. Wat vindt u ?

Sectorale tweede pensioenpijler
Het ANPCB is zeer verscheiden samengesteld. Er bestaan grote verschillen qua verloning en arbeidsvoorwaarden tussen de verschillende subsectoren. Wij willen dat er vooruitgang wordt geboekt voor wat betreft de invoering van een sectorale tweede pensioenpijler zodat ook de bedienden uit de KMO's zich kunnen beroepen op dit voordeel. Wat is uw mening ?

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek