Nieuwe schalen bedrijfsvoorheffing 2005

Door: Marc Verboom | Op: 28/12/2004

Nieuwe schalen en tarieven inzake bedrijfsvoorheffing van toepassing vanaf 1 januari 2005

De nieuwe schalen en tarieven inzake bedrijfsvoorheffing zijn van toepassing op de lonen, pensioenen en brugpensioenen met ingang vanaf 1 januari 2005.

In de nieuwe schalen is rekening gehouden met de indexering van de belastingschalen en met de weerslag van bepaalde regeringsmaatregelen genomen in het kader van de hervorming van de personenbelasting.

Deze aanpassingen kunnen een kleine (meestal positieve) weerslag hebben op het maandelijks netto inkomen van de werknemers.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek