Nieuwe loongrenzen voor 2005

Door: Marc Verboom | Op: 28/12/2004

Nieuwe loongrenzen voor 2005 gubliceerd in het Belgisch Staatsblad

In het Belgisch Staatsblad van 10 december 2004 verschenen de geïndexeerde loongrenzen zoals deze vanaf 1 januari 2005 van toepassing zullen zijn :

26.912 euro i.p.v. 26.418 euro in 2004
32.261 euro i.p.v. 31.669 euro in 2004
53.825 euro i.p.v. 52.836 euro in 2004

Deze bedragen hebben een invloed op :
  • de duur van de proefperiode;
  • de lengte van de opzeggingstermijn;
  • de geldigheid van het scheidsrechtelijk beding;
  • de geldigheid van het niet-concurrentiebeding.
Zo is de duur van de proefperiode beperkt tot maximum 6 maanden indien het bruto jaarloon kleiner is dan € 32.261. Boven dit bedrag mag een proefperiode van maximum 12 maanden worden overeengekomen.

Is het bruto jaarloon lager dan € 26.912 dan is de wettelijke opzeggingstermijn van 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit van toepassing. Bedraagt het bruto jaarloon meer dan € 26.912 dan moet de opzeggingstermijn worden vastgelegd in een akkoord tussen de werkgever en de bediende (met minimaal de wettelijk vastgestelde opzeggingstermijn) of door de rechter worden bepaald (eventueel via de zogenaamde formule Claeys).

Indien het bruto jaarloon kleiner is dan € 26.912 is de geldigheid van een niet-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst beperkt tot de functies vastgelegd in een (sectorale) CAO.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek