Betaalde feestdagen in 2005

Door: Marc Verboom | Op: 07/11/2004

Voor 15 december moeten de vervangingsdagen voor de feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag worden vastgelegd

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2005 op de volgende data :
  • zaterdag 1 januari : Nieuwjaar;
  • zondag 1 mei : Feest van de Arbeid;
  • donderdag 5 mei : Hemelvaartdag;
  • maandag 16 mei : Pinkstermaandag;
  • donderdag 21 juli : nationale feestdag;
  • maandag 15 augustus : Maria Hemelvaart;
  • dinsdag 1 november : Allerheiligen;
  • vrijdag 11 november : Wapenstilstand;
  • zondag 25 december : Kerstmis.
Een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) wordt in principe vervangen door de eerstvolgende maandag. In 2005 is dit het geval voor zaterdag 1 januari (maandag 3 januari), zondag 1 mei (maandag 2 mei) en zondag 25 december (maandag 26 december).

Men kan op ondernemingsvlak hiervan afwijken en de vervangingsdag van een feestdag op een ander moment vastleggen. Dit gebeurt in de ondernemingsraad, in een akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of in een akkoord tussen de werkgever en elke werknemer afzonderlijk, indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen.

Men kan opteren om de vervangingsdagen collectief (voor iedereen in de onderneming op dezelfde dag) vast te leggen of een individuele compensatiedag (voor iedereen vrij op te nemen) toe te kennen.

In al deze gevallen moet men voor 15 december 2004 tot een akkoord komen en moet een bericht uitgehangen worden en aan het arbeidsreglement toegevoegd worden waarin de vastgestelde collectieve vervangingsdagen van de feestdagen of de toekenning van individuele compensatiedagen vermeld staan.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek