Wijzigingen in het moederschapsverlof

Door: Marc Verboom | Op: 07/11/2004

Sedert 1 juli 2004 zijn er 3 belangrijke nieuwigheden van toepassing met betrekking tot het moederschapsverlof

Sedert 1 juli 2004 heeft de wetgever (Programmawet van 9 juli 2004) 3 belangrijke nieuwigheden ingevoerd met betrekking tot de regeling van het moederschapsverlof :
  • de duur van het prenataal verlof wordt met 1 week verminderd maar het postnataal verlof wordt met 1 week verlengd;
  • in geval het pasgeboren kind in het ziekenhuis wordt opgenomen kan de moeder vragen dat het postnataal verlof verlengd wordt met de duur van de opname (met een maximum van 24 weken);
  • in geval van de geboorte van een meerling kan de moeder 2 weken extra postnataal verlof aanvragen.
1. prenataal en postnataal verlof

Momenteel heeft de moeder recht op 15 weken moederschapsverlof verdeeld in 7 weken prenataal verlof (6 weken facultatief en de laatste week voor de vermoedelijke bevallingsdatum verplicht) en 8 weken verplicht postnataal verlof (eventueel verlengd met het niet-opgenomen facultatief prenataal verlof).

De totale duur van de moederschapsrust blijft 15 weken maar wordt als volgt aangepast:
  • vanaf de 6de week voor de vermoedelijke bevallingsdatum mag de zwangere werkneemster stoppen met werken (facultatief gedeelte van het prenataal verlof);
  • vanaf de 7de dag voor de vermoedelijke bevallingsdatum moet de zwangere werkneemster stoppen met werken tot aan de bevalling;
  • gedurende 9 weken vanaf de dag van de bevalling mag de pas bevallen werkneemster niet werken (verplicht posnataal verlof);
  • het gedeelte van het niet-opgenomen facultatieve prenataal verlof kan na het verplicht postnataal verlof worden opgenomen.

2. hospitalisatie van pasgeboren kindje

Wanneer het pasgeboren kindje tijdens de eerste 7 dagen na de geboorte in het ziekenhuis moet blijven of moet opgenomen worden, kan voortaan de bavallingsrust verlengd worden met de duur van de ziekenhuisopname vanaf de 8ste dag na de bevalling en dit tot maximaal 24 weken. Elke dag hospitalisatie van de pasgeboren baby na de eerste 7 dagen opent dus het recht op een extra dag moederschapsrust bovenop de 15 weken.


3. geboorte van meerling

De moeder van een twee- of meerling genoot reeds 2 weken extra prenataal verlof. De totale duur van het moederschapsverlof bedroeg in dit geval reeds 17 weken.

De nieuwe regeling voegt aan deze 17 weken nog 2 weken extra facultatief postnataal verlof toe vermits niet alleen de zwangerschap bij een meerling extra zorg behoeft, maar ook de zorg na de bevalling voor 2 of meer kindjes extra belastend is. De niet-opgenomen facultatieve zwangersschapsrust mag opgenomen worden na de verplichte bevallingsrust.

Deze nieuwe bepalingen zijn van toepassing vanaf 1 juli 2004 indien de geboorte plaatsvindt op of na 1 juli 2004.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek