Vakantieregeling 2005 in sector logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 07/11/2004

Regels voor het vastleggen van de vervangingsdagen voor feestdagen die samenvallen met een inactiviteitsdag, de regionale verlofdagen en de bijkomende conventionele verlofdagen

1. wettelijke feestdagen

De 10 wettelijke feestdagen vallen in 2005 op de volgende data :
  • zaterdag 1 januari : Nieuwjaar
  • maandag 28 maart : Paasmaandag
  • zondag 1 mei : Feest van de Arbeid
  • donderdag 5 mei : Hemelvaartdag
  • maandag 16 mei : Pinkstermaandag
  • donderdag 21 juli : nationale feestdag
  • maandag 15 augustus : Maria Hemelvaart
  • dinsdag 1 november : Allerheiligen
  • vrijdag 11 november : Wapenstilstand
  • zondag 25 december : Kerstmis.
De wet bepaalt dat een feestdag die samenvalt met een gewone inactiviteitsdag (zaterdag en/of zondag) in principe wordt vervangen door de eerstvolgende maandag. Voor 2005 is dat van toepassing op de wettelijke feestdagen van 1 januari, 1 mei en 25 december.

De vervangingsdag kan evenwel op ondernemingsvlak op een andere dag vastgelegd worden, hetzij voor iedereen (collectief) op dezelfde dag, hetzij door iedereen vrij te kiezen. Deze beslissing wordt genomen met unanimiteit in de ondernemingsraad of door de vakbondsafvaardiging in overleg met de werkgever. Indien deze overlegorganen niet bestaan of geen beslissing nemen, dient de werkgever dit te bespreken met iedere bediende afzonderlijk.

In elk van de gevallen moet de beslissing genomen worden voor 15 december 2004.


2. regionale verlofdagen

In de sector heeft iedere bediende recht op de regionale verlofdag : in Vlaanderen (11 juli), Brussel (11 juli of 27 september), WalloniŽ (27 september) en in het Duitstalig landsgedeelte (15 november). De modaliteiten van toekenning en vervanging van de regionale verlofdag kunnen bepaald worden op het vlak van de onderneming.


3. conventionele halve verlofdagen

In de sector heeft men recht op 4 bijkomende halve verlofdagen, met vrijaf 's namiddags op tweede Nieuwjaarsdag (zondag 2 januari 2005), Goede Vrijdag (vrijdag 25 maart 2005), Allerzielen (woensdag 2 november 2005), tweede Kerstdag (maandag 26 december 2005). De conventionele halve verlofdag op zondag 2 januari 2005 wordt aan elke bediende individueel toegekend. Indien de wettelijke feestdag van zondag 25 december op maandag 26 december wordt toegekend, wordt de halve verlofdag van 26 december individueel toegekend.
Op ondernemingsvlak kunnen de 4 halve verlofdagen op een ander tijdstip worden toegekend (bv. door iedere bediende vrij te kiezen).

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek