Verplaatsingen met eigen wagen

Door: Marc Verboom | Op: 07/11/2004

Indexering van de kilometervergoeding voor het gebruik van de eigen wagen voor beroepsdoeleinden

Werknemers die zich voor beroepsdoeleinden met de eigen wagen verplaatsen hebben recht op een vergoeding die fiscaal wordt vrijgesteld als ze niet meer bedraagt dan de kostprijs van het vervoer. Hiervoor refereert de fiscus en RSZ naar het tarief dat de overheid hanteert voor de ambtenaren.

Het KB van 20 juli 2000 legde deze kilometervergoeding vast als een forfaitair bedrag, zonder onderscheid te maken van het type van wagen of de fiscale PK (hetgeen voordien wel het geval was). Deze forfaitaire vergoeding werd vanaf 1 september 2000 vastgelegd op 10 BEF per kilometer.

Het KB voorzag eveneens in een jaarlijkse indexering van het bedrag op 1 juli. De laatste aanpassing dateerde van 1 juli 2003 ( 0,2754 per kilometer). Uiteindelijk is het nieuwe tarief op 29 oktober 2004 gepubliceerd. Het bedraagt 0,2771 per kilometer. Het nieuwe tarief is met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 juli 2004.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek