De check-up bon voor 45 + (PC 218)

Door: Marc Verboom | Op: 26/08/2004

Een speciale actie van CEVORA die competenties in kaart brengt en een opleidingsadvies geeft aan bedienden vanaf 45 jaar

CEVORA, het sectoraal vormingscentrum van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden ( PC 218 ), heeft voor de bedienden uit de sector van + 45 jaar een speciale actie opgezet onder het motto "Geef uw baas de check-up bon".

Hoe langer in dienst, hoe minder opleidingskansen ?
Hoe kan ik bijblijven in een snel veranderende werkwereld ?
Heb ik nog toekomst in mijn bedrijf ?
Kan ik mijn positie als 45 + in het bedrijf verstevigen ?

De CEVORA check-up 45 + is een eerste stap naar de (her)waardering en het behoud van waardevolle medewerkers. Het is een combinatie van competentiescreening en opleidingsadvies.

De check-up 45 + verloopt langs een vaste procedure. De check-up kan niet door uw werkgever worden opgelegd. U kan zelf het initiatief nemen of een voorstel krijgen van uw chef. Wenst u zich voor de check-up in te schrijven bespreek dit dan met uw leidinggevende en :
  • vul de check-up bon samen in (de bon is on-line op de link op te vragen);
  • onderteken beiden;
  • en stuur de bon naar CEVORA.

De check-up wordt uitgevoerd door een onafhankelijk consulent, opgeleid in psychologie en vertrouwd met de arbeids- en opleidingsmarkt. In een eerste fase worden uw competenties en uw vaardigheden in kaart gebracht. Op basis van een zorgvuldige analyse volgt dan een opleidingsadvies. Werknemer en chef maken hun keuze uit de opleidingsvoorstellen en de consulent helpt verder bij de inschrijving ervan. Na de opleiding(en) volgt een terugkoppelingsgesprek.

Meer inlichtingen ?
Marc Verboom - secretaris BBTK Mechelen - mverboom@bbtk-abvv.be
Dominique Borgers - opleidingsconsulente BBTK - dborgers@bbtk-abvv.be
CEVORA - E. Plaskylaan 144 te 1030 Brussel - 02/740.29.31 - cevora checkup45+


« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek