Loonsverhoging ANPCB ( PC 218 )

Door: Marc Verboom | Op: 28/01/2004

Loonsverhoging met 22 in januari 2004

Ingevolge het sectoraal akkoord van 15 mei 2003 worden de baremalonen en de effectieve lonen in januari 2004 verhoogd met 22 bruto.

De loonsverhoging is forfaitair. Een dergelijk systeem (in tegenstelling tot een procentuele verhoging) bevoordeelt vooral de laagste lonen. We weten immers dat de lonen in de sector niet echt hoog zijn ...

De verhoging wordt toegepast op alle bedienden, ongeacht hun categorie, al dan niet gebaremiseerd. En natuurlijk geldt de verhoging ook voor de bedienden die meer verdienen dan het barema. Niemand wordt dus uitgesloten.

In de ondernemingen kunnen de werkgevers deze loonsverhoging ook op een andere manier toekennen via een "evenwaardig" voordeel. In bedrijven met een syndicale delegatie moet hierover overleg worden gepleegd. Het gelijkwaardig voordeel moet in 2003 en 2004 gelijk zijn aan de loonsverhoging van 22 en het voordeel moet ook na 31 december 2004 behouden blijven. Met andere woorden : eenmaal gegeven, blijft gegeven.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek