Tussenkomst vervoerskosten logistiek (PC 226)

Door: Marc Verboom | Op: 26/01/2004

Verhoging NMBS tarieven leidt tot verhoogde werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer

Op 1 februari 2004 verhoogt de NMBS de tarieven voor treinkaarten. De tariefverhoging bedraagt gemiddeld 3,12% (afhankelijk van het soort abonnement en afstand).

Deze prijsaanpassingen hebben een verhoging van de werkgeversbijdrage in de verschillende soorten treinkaarten tot gevolg. Het percentage van de werkgeversbijdrage blijft hetzelfde als voorheen (gemiddeld 60%) en schommelt tussen 56% (korte afstand) en 64,9% (afstand vanaf 146 km).

Deze verhoging heeft ook tot gevolg dat de tussenkomst van de werkgever bij het gebruik van andere openbare vervoermiddelen (tram en bus) verhoogt.

Aangezien in de sector logitiek (PC 226) de werkgever ook dient tussen te komen in de verplaatsingskosten van het woon-werkverkeer met een privévoertuig (over een afstand van tenminste 1 km) verhoogt ook hier de werkgeverstussenkomst.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek