Resultaten stress-enquête sector logistiek (PC 226

Door: Marc Verboom | Op: 23/12/2003

Onderzoeksrapport klaar. De resultaten van het onderzoek worden nu verder besproken tussen vakbonden en werkgevers.

Sinds de invoering van de "wet op het welzijn op het werk" (1996) en de CAO over "het beleid ter voorkoming van stress op het werk" (1999) zijn ondernemingen verplicht om beleids- en actieplannen uit te werken over het welzijn en de stress op het werk. Onlnags kwam daar nog de wetgeving bij die een einde moet maken aan "geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk" (2002).

Om de stress aan te pakken moet men echter eerst een duidelijk beeld hebben van het probleem. Daarom beslisten de sociale partners van de sector (vakbonden en werkgeversorganisaties) een grootschalig onderzoek op te zetten. Begin 2003 werd daarmee begonnen. Alle 37.000 bedienden in de sector kregen een uitgebreide vragenlijst toegestuurd. Ongeveer een derde heeft de vragenlijst beantwoord, een opmerkelijke hoge score en voldoende om een representatief beeld over de stress-problematiek te krijgen.

Het ISW, een spin-off van de KU Leuven, verwerkte alle antwoorden en vergeleek ze met onderzoek verricht in andere sectoren. De resultaten zijn vervat in een 175 pagina tellend rapport. Wat zijn de belangrijkste vaststellingen ?
  • de bedienden in de sector hebben meer beslissingsruimte;
  • ze hebben minder sociale steun van de leidinggevenden;
  • de schrik om de job te verliezen is groter;
  • ze hebben een grotere jobbeleving;
  • ze hebben meer last van burnout;
  • er is een groter ziekteverzuim en ze grijpen sneller naar alcohol en tabak;
  • verbaal geweld en ongewenst fysiek (al dan niet seksueel) gedrag is niet vreemd aan de sector.
De resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen van het ISW worden nu verder besproken tussen de vakbonden en de werkgevers. Voor BBTK moet dit alles leiden tot het nemen van een aantal concrete maatregelen.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek