Geschenkencheques

Door: Marc Verboom | Op: 22/12/2003

Vrijstelling van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen op geschenkencheques en andere voordelen gelijkgeschakeld

Eind vorig jaar werden de fiscale drempels voor geschenken en andere voordelen opgetrokken. Op 1 december 2003 verscheen het Koninklijk Besluit van 11 juli 2003 waardoor dezelfde drempels geldig worden voor het heffen van sociale zekerheidsbijdragen.

Vanaf 1 januari 2003 worden niet als loon beschouwd:
  • de geschenken in natura, in speciŽn of in de vorm van geschenkencheques als ze een totaal berdrag van Ä 35 per jaar en per werknemer en Ä 35 per jaar voor elk kind ten laste van de werknemer niet overschrijden ťn toegekend worden naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar;
  • de geschenken in speciŽn of in de vorm van geschenkencheques die aan de werknemer worden overhandigd bij een eervolle onderscheiding als ze een totaal bedrag van Ä 105 per jaar per werknemer niet overschrijden;
  • de geschenken in speciŽn of in de vorm van geschenkencheques die aan een werknemer worden overhandigd ter gelegenheid van zijn of haar pensionering voor zover het gaat om een maximum van Ä 35 per volledig dienstjaar bij de werkgever ťn met een totaal bedrag van ten minste Ä 105 en maximum Ä 875.
Hiermee is de behandeling inzake sociale zekerheidsbijdragen gelijkgeschakeld met de fiscale reglementering. Onder bovenstaande voorwaarden zijn deze voordelen vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Het KB gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2003.

Bovendien moeten de geschenkencheques een beperkte looptijd hebben, enkel kunnen ingeruild worden bij ondernemingen waarmee de uitgevers van de geschenkencheques vooraf een akkoord hebben gesloten en mogen ze niet in speciŽn worden uitbetaald.

« nieuws overzicht | meer uit deze rubriek